Valikko Sulje

Digituen kehittäminen jatkuu Etelä-Karjalassa – tavoitteena tuoda digituki kaikkien saataville

Kaksi naista tekevät ruokaa ja heillä on tabletti edessään.

Digitaidot ovat kansalaistaito, josta huolehtiminen on koko Suomen asia. Etelä-Karjalan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia valtiovarainministeriön jatkorahoituksella.

– Etelä-Karjalassa tavoitteena on, että verkostoon ja toimintaan saadaan mukaan kaikki maakunnassa digitukea tarjoavat ja tarvitsevat tahot. Tarkoituksena on taata digituen pysyvyys, löydettävyys ja jatkuvuus mahdollisimman lähellä jokaista – hankkeemme tunnuksen ”Digiä lähellä” mukaisesti, projektipäällikkö Päivi Ilves Etelä-Karjalan liitosta toteaa.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntien liittojen työtä.

– Maakuntien välisen verkostotyön takia on ilo saada myös uusia alueita mukaan digituen yhteistyöhön, Ilves jatkaa.

Digituki varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot, sekä mahdollistaa yhdenvertaisen asioinnin viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntien liittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen.

– Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Verkostossa on voimaa

Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, Piirainen jatkaa.

Etelä-Karjalassa digituki on tarkoitus viedä osaksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhteistyössä kuntien ja Eksoten kanssa. Kunnat kytketään tiiviisti mukaan ja painotetaan asukkaiden yhdenvertaisuutta.

– Hankkeessamme pyritään tuomaan esiin, että asukkaiden digiosaaminen edistää heidän hyvinvointiaan ja terveyttään. Osaaminen mahdollistaa myös asukkaiden osallistumisen kuntansa kehittämiseen, projektipäällikkö Päivi Ilves kertoo.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Päivi Ilves, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 558 6011, paivi.ilves@ekarjala.fi
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280 minna.piirainen@dvv.fi


Mitä on digituki?
– Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
– Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.
– Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
– Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset.