Valikko Sulje

EAKR- ja React-EU-rahoitushaku päättyi 31.3.2021

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

EAKR- ja React-EU-rahoituksen haku oli auki 22.2.–31.3.2021. Hakuun saapui runsaasti hakemuksia, ja niiden käsittely on alkanut Etelä-Karjalan liitossa.

Etelä-Karjalassa haku oli auki toimintalinjan 1 erityistavoitteille 1.1. ia 2.1 ja toimintalinjan 2 erityistavoitteille 4.1. ja 5.1. Rahoitettavaksi haettiin hankkeita, joilla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän elpymiselle ja uudistumiselle huomioiden digitalisaation ja vihreän kasvun mahdollisuudet. Hankkeiden tuli tukea Etelä-Karjalan innovaatiostrategian toimeenpanoa. Innovaatiostrategian mukaiset, älykkäitä palveluja koskevat hakemukset tuli kohdentaa edellä mainituille toimintalinjoille. Rahoitusta oli jaossa 956 648 euroa. Hakemuksia tuli viisi kappaletta, joista kolme oli ylimaakunnallisia. Hankkeissa haettiin avustusta yhteensä 1 668 052 euroa.

React-EU-rahoituksessa oli auki toimintalinjan 8 molemmat erityistavoitteet, 12.1. ja 12.2. Innovaatiostrategian mukaiset, puhdasta energiaa ja uusia teollisia menetelmiä ja materiaaleja koskevat hakemukset tuli suunnata REACT-EU-rahoitushakuun. Erityistavoitteesta 12.2. oli haettavana rahoitusta myös kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämiseen. React-EU-rahoitusta oli jaossa 1 679 000 euroa. Hakemuksia tuli yhteensä 21 kappaletta, joista kahdeksan oli ylimaakunnallisia. Hankkeissa haettiin avustusta yhteensä 4 156 731 euroa.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Merja Taipale, merja.taipale@ekarjala.fi, p. 040 139 0174