Valikko Sulje

Elinvoimajohtaja Jami Holtari aloitti Etelä-Karjalan liitossa

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

.Kasvokuva Jami Holtari

Etelä-Karjalan liiton historian ensimmäinen elinvoimajohtaja, Jami Holtari, on aloittanut uudessa virassaan huhtikuun alussa.

Holtari asettui johtamaan elinvoimapalvelujen yksikköä, johon organisaatiouudistuksessa yhdistettiin aiemmat aluekehityksen ja aluesuunnittelun yksiköt.

Lappeenrantalainen Jami Holtari (s. 1972) on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Holtari siirtyi liiton palvelukseen Etelä-Karjalan Yrittäjien johdosta.

Aiempien tehtäviensä ansiosta Holtarilla on vahva näkemys maakunnan elinvoimaisuuden rakentamisesta. Myös Etelä-Karjalan liiton toiminta on tullut vuosien mittaan tutuksi Jami Holtarille erilaisissa luottamustoimissa sekä hanketoiminnassa. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenenä hän on ollut vuodesta 2014 lähtien.

Elinvoimajohtaja saa vedettäväkseen elinvoimapalveluiden yksikön, joka vastaa laajasti maakunnan aluekehityksestä.

”On ilo jatkaa työtä eteläkarjalaisen elinvoiman hyväksi”, Holtari sanoo. ” Olen jo yli seitsemän vuoden ajan päässyt auttamaan maakuntaamme menestymään, ja olen iloinen, että mahdollisuuteni vaikuttaa ovat jatkossa entistä paremmat. Etelä-Karjalan liitossa etenemme vahvuuksillamme sekä parannamme edelleen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden menestymisen mahdollisuuksia. Tehdään eikä meinata!”

Elinvoimajohtajan laajaan vastuualueeseen kuuluvat aluekehityslainsäädännön ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Tehtäviin sisältyvät muun muassa maakuntakaavoitus ja maakuntaohjelmatyö, EU- ja kansallinen aluekehitysrahoitus sekä liikenne-, ympäristö- ja kansainväliset asiat. Elinvoimajohtaja osallistuu myös Etelä-Karjalan edunvalvontaan ja tulee toimimaan maakuntajohtajan varahenkilönä.

Uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.4.2021

Uudella organisaatiorakenteella halutaan korostaa Etelä-Karjalan liiton palvelunäkökulmaa jäsenkuntien ja sidosryhmien suuntaan. Lakisääteisen viranomaisroolin lisäksi Etelä-Karjalan liitosta on tullut aktiivinen projekti- ja kehittämistoimija. Tiimityötä painottavassa uudessa organisaatiorakenteessa pyritään nyt eroon yksiköiden välisistä rajalinjoista. Töitä voidaan tehdä kulloiseenkin tehtävään sopivassa tiimissä myös yksiköiden rajoja ylittäen.

”Uudella organisaatiorakenteella luodaan asiantuntijavetoista toimintakulttuuria, jossa strategian mukaisesti yhdistämme osaamisemme ja toimimme elinvoiman kehittämisessä kokoavana voimana. Asiantuntijaorganisaatiossa tärkein pääoma on henkilöstö, minkä tulee näkyä vahvasti koko organisaation johtamisessa”, toteaa maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Organisaatiorakennetta on muokattu keveämmäksi. Aiemmasta viidestä yksiköstä on siirrytty kolmeen yksikköön: elinvoimapalvelut, hallinto- ja kehittämispalvelut sekä rajaohjelmapalvelut.

.Kuvassa organisaatiokaavio.

Lisätietoja:
Elinvoimajohtaja Jami Holtari, p. +358 400 551 435, jami.holtari@ekarjala.fi
Maakuntajohtaja Satu Sikanen, p. +358 400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi