Valikko Sulje

Ensimmäinen erä elpymisrahoitusta saadaan jaettavaksi Etelä-Karjalaan

Kaupunkimaisema Lappeenrannan keskustasta.

Valtio on myöntänyt ensimmäisessä elpymisrahoituserässä Etelä-Karjalan liiton kautta jaettavaksi kansallista alueiden kehittämisen rahoitusta (AKKE) 448 000 euroa. Tämän lisäksi Etelä-Karjalan liitolle tulee EAKR-rahoitusta 928 000 euroa. Hämeen ELY-keskus on saanut samassa jaossa Etelä-Karjalaan kohdennettavaksi 324 000 euroa EAKR-lisärahoitusta yritysten kehittämishankkeisiin sekä 406 000 euroa ESR-rahoitusta.

Jaettava EAKR-rahoitus on osa alueiden kehittämisen korona-elvytyspakettia, ja valtioneuvosto edellyttää, että resurssit suunnataan erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin ja toimintalinjoihin, joilla tuetaan koronaelvytyksen toimenpiteitä. Rahoitusta tulee kohdentaa koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen aluelähtöisiin suunnitelmiin perustuen. Varat suunnataan rakennerahasto-ohjelman ”Kestävää kasvua ja työtä” 2014-2020 erityistavoitteiden ja määriteltyjen tulostavoitteiden mukaisesti. EAKR-hausta tiedotetaan myöhemmin.

Kansallinen lisärahoitus on osa valtiovallan maakunnallisen selviytymissuunnitelman ja koronatilanteesta toipumisen tueksi kohdennettavaa rahoituspakettia. AKKE-rahoituksen (entinen MOKRA) osalta on keväällä päätetty kohdentaa sitä pieniin, enintään 60 000 euron hankkeisiin. Rahoituksen tarkempi kohdentaminen ja hakuaikataulut ovat Etelä-Karjalan liiton valmistelussa ja hausta tiedotetaan liiton sivuilla mahdollisimman pian.

Koronatilanteen jälkihoitoon on tulossa vuoden 2021 alkupuolella myös rakennerahasto-ohjelman lisärahoituksena ReactEU-rahoitusta. Tätä varten on valtakunnallisessa valmistelussa erilliset toimintalinjat nykyiseen ”Kestävää kasvua ja työtä” 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmaan. Euroopan komissio painottaa rahoituksen jaossa nopeaa vaikuttavuutta, kohdentumista erityisesti poikkeustilanteen vaikutusten lieventämiseen sekä elinkeinoelämän uudistamiseen kestävällä tavalla. Rahoituksen alueellinen kohdentaminen on vielä avoin, mutta rahoitusta on tulossa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) lisärahoituksena.

Yhteyshenkilö Etelä-Karjalan liitossa: hankekoordinaattori Merja Taipale, merja.taipale@ekarjala.fi, 040 139 0174