Valikko Sulje

Etelä-Karjala esitti vetoomuksen Saimaan kanavan sulkujen pidennyksestä liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Etelä-Karjalan liiton tiedote 19.2.2020

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vieraili Lappeenrannassa tiistaina 18. helmikuuta. Käynnin keskeisiä aiheita olivat Etelä-Karjalan liikennehankkeet, ja erityisesti Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen.

Etelä-Karjalan liiton, Lappeenrannan kaupungin sekä alueen teollisuuden ja varustamoiden edustajat esittivät liikenne- ja viestintävaliokunnalle yhteisen vetoomuksen Saimaan kanavan sulkujen pikaisesta pidentämisestä. Hankkeessa ovat mukana myös Saimaan alueen muut maakunnat.

Monet Saimaalla liikennöivistä rahtialuksista on rakennettu viime vuosituhannella, ja ne ovat jäämässä lähivuosina pois käytöstä. Kehitystä vauhdittaa se, että vuonna 2004 hyväksytty kansainvälinen sopimus edellyttää painolastivesilaitteiston asennusta kaikkiin aluksiin vuoteen 2024 mennessä. Tätä investointia varustamot eivät halua tehdä vanhentuviin aluksiin. Rahti- ja risteilyvarustamot odottavat näin ollen päätöstä kanavan sulkujen pidentämisestä.

– Jos sulkuja ei pidennetä, varustamot tulevat poistumaan Saimaalta aluskaluston vanhentuessa. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen rahti siirtyisi tieliikenteeseen, mikä kasvattaisi hiilidioksidipäästöjä ja lisäisi tieinfran kulumista, painottaa hankejohtaja Antti Vehviläinen Etelä-Karjalan liitosta.

Jotta sulkujen pidennystyö voisi käytännössä alkaa marraskuussa 2021, hankepäätös pitäisi tehdä vielä kevään 2020 aikana. Silloin hanke olisi kokonaisuudessaan valmis purjehduskauden 2024 alkaessa.

Matti Viialainen: Etelä-Karjalan keskeisimmät liikennehankkeet
Antti Vehviläinen: Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke
Video sulutuksesta Saimaan kanavalla

Valiokunnan vierailulle osallistuivat puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.), varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) sekä valiokunnan jäsenet Sandra Bergqvist (r.), Seppo Eskelinen (sd.) Juho Kautto (vas.), Jouni Kotiaho (ps.), Sheikki Laakso (ps.), Ano Turtiainen (ps.), Paula Werning (sd.) sekä varajäsen Jukka Kopra (kok.).

Lisätietoja: Hankejohtaja Antti Vehviläinen, Etelä-Karjalan liitto, antti.vehvilainen@ekarjala.fi, 040 667 2423

 

Kuva ylhäällä: Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta tutustui Saimaan kanavan Mälkiän sulun toimintaan Etelä-Karjalan vierailullaan.