Valikko Sulje

Etelä-Karjala ja Karjalan tasavalta tiivistävät yhteistyötä matkailussa sekä ympäristö- ja kulttuuriasioissa

Karjalan tasavallan matkailuhallinto järjesti 5.2.2020 Petroskoissa asiantuntijatapaamisen, jossa käytiin keskustelua Etelä-Karjalan ja Karjalan tasavallan yhteisen matkailu-, ympäristö- ja kulttuuriyhteistyön kehittämisestä. Keskeisiä teemoja olivat Hiitolanjoki, Saimaa Geoparkin ja Laatokan luodot -kansallispuiston yhteistyö sekä Parikkala-Syväoro-rajanylityspaikka.

Iso joukko pyöreän neuvottelupöydän ääress.
Asiantuntijoiden tapaamisessa oli laaja edustus niin Suomesta kuin Venäjältä.

Karjalan tasavallan matkailuhallinnon lisäksi venäläisiä tahoja edustivat Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriö, maa- ja kalatalousministeriö ja matkailuhallinnon operatiivinen infokeskus sekä useiden kansallispuistojen hallintoelimet. Suomen puolelta tapaamiseen osallistuivat Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Saimaa Geopark ry.

Hiitolanjoen kehittäminen lohijokena sekä kestävänä matkailukohteena vaatii tiivistä naapuruusyhteistyötä kaikilla tasoilla aina viranomaisista toiminnanharjoittajiin. Saimaa Geopark, Hiitolanjoki ja Laatokan luodot -kansallispuisto puolestaan muodostavat Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka monipuolinen hyödyntäminen tulee mahdolliseksi vuonna 2024 tapahtuvan Parikkala-Syväoro -rajanylityspaikan avaamisen jälkeen.

Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriön varaministeri Aleksei Pavlov (oik.) linjaa tulevaa rajat ylittävää yhteistyötä Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikön Veli-Matti Kesälahden ja ympäristöpäällikkö Matti Vaittisen kanssa.

Kaikki tapaamisen teemat katsottiin ensiarvoisen tärkeäksi molemmin puolin rajaa ja yhteistyön koettiin hyödyttävän molempia osapuolia. Keskeinen rahoitusinstrumentti yhteistyölle on Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelma. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että myös tulevassa CBC-ohjelmassa yhteistyö Etelä-Karjalan ja Karjalan tasavallan välillä tulee olla ohjelma-alueiden rajauksista riippumatta mahdollista.

Tapaamisen konkreettisena tuloksena oli käynnissä olevan Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman viimeiseen hakuun jätettävän hankehakemuksen valmistelun käynnistäminen. Hankkeen keskiössä tulee olemaan Hiitolanjoen alueen kehittäminen molemmin puolin rajaa.

Lisätietoja:
Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö, matti.vaittinen@ekarjala.fi, 040 139 0173
Veli-Matti Kesälahti, yhteyspäällikkö, veli-matti.kesalahti@ekarjala.fi, 040 001 2989