Valikko Sulje

Etelä-Karjala ja Pirkanmaa ensimmäiset Hinku-maakunnat

(SYKEn tiedotteen mukaan 7.11.2019)
Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkosto vahvistuu. Etelä-Karjala ja Pirkanmaa ovat saaneet ensimmäisinä Hinku-maakunnan aseman.

Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

 Sekä Etelä-Karjala että Pirkanmaa ovat vahvoja ilmastotyön tekijöitä.  Kumpikin maakunta on sitoutunut keskeisissä strategioissaan ilmastonmuutoksen hillintään.

”Olemme korkean teknologian ympäristöystävällinen maakunta. Uskomme, että vilkkaan Suomi-Venäjä -rajaliikenteen ja maailman suurimman metsäteollisuuskeskittymän myötä hyvät ideat leviävät täältä myös laajemmalle. Näin voimme olla kokoamme suurempi ilmastovaikuttaja, ja siksi haluamme olla Hinku-verkostossa mukana”, sanoo Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra.

 Etelä-Karjalan kunnista Hinku-verkostoon kuuluvat Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Etelä-Karjalan Hinku-kuntien asukasmäärä on 87,7 prosenttia maakunnan kokonaisasukasmäärästä. Pirkanmaan Hinku-kuntien asukasmäärä on 87 prosenttia maakunnan kokonaisasukasmäärästä.

”Ilmasto- ja ympäristöongelmat eivät noudata karttaan vedettyjä rajoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että katsomme tavoitteita ja haemme ratkaisuja yhdessä kuntien kanssa maakunnallisesti. Toivomme myös mahdollisimman laajaa maakuntien keskinäistä yhteistoimintaa näissäkin teemoissa”, toteaa Pirkanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto.

”Hinku-maakunnan status viestii kansainvälisestekin alueen vahvasta sitoutuneisuudesta ilmastomuutoksen hillintään. Se tarjoaa maakunnan eri toimijoille uusia mahdollisuuksia tehdä alueellisia ratkaisuja, mistä hyötyy koko Suomi – ja tietenkin ilmasto”, sanoo Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Hinku-maakuntien määrän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa

 Maakunnan on mahdollista hakea Hinku-maakunnan statusta Suomen ympäristökeskuksesta. Hinku-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasmäärästä ja maakunnan on sitouduttava yhdessä Hinku-kuntien kanssa koko maakunnan päästövähennystavoitteeseen.

Hinku-nimitystä hakee ja toimintaa koordinoi maakunnassa maakuntaliitto, ELY-keskus, tai muu maakunnallinen toimijataho maakuntauudistuksen jälkeen. Koordinoiva taho perustaa maakunnallisen yhteistyöryhmän tai liittää sen jo maakunnassa toimivaan yhteistyöryhmään. Ryhmän tehtävänä on laatia vuoteen 2030 ulottuva maakunnallinen päästövähennyspolku yhdessä maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa.

Etelä-Karjalan liiton ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar pitävät tavoitteiden saavuttamista mahdollisena. ”Uusia vähäpäästöisiä ratkaisuja ja malleja syntyy koko ajan yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Esimerkiksi LUT-yliopisto Lappeenrannassa on vahva tukijalka tulevaisuuden ratkaisujen löytämisessä. Hinku-status ohjaa osaltaan tulevaa maakuntastrategiaa ja -kaavoitusta. Se istuu erinomaisesti myös alueen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategisiin painotuksiin; ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen sekä kiertotalouden edistämiseen.”

Lisää aiheesta

 Hinku-verkosto: http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku

Lisätietoja

  • HINKU-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE puh. 029 525 1629, sukunimi@ymparisto.fi
  • Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra, puh: + 358 400 515 066, kopra@eduskunta.fi
  • Ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 139 0173, vaittinen@ekarjala.fi
  • Ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 136