Valikko Sulje

Etelä-Karjalaan 767 000 euroa aluekehitystukea

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Valtioneuvosto on 4.2.2021 jakanut maakuntien liitoille maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen 8 miljoonaa euroa ja valtion ja kaupunkien välisten ekosysteemisopimusten käynnistämiseen 5 miljoonaa euroa.

Etelä-Karjala liiton kautta saadaan Etelä-Karjalaan kaikkiaan 767 000 euroa aluekehitystukea vuodelle 2021.

Etelä-Karjalan saamasta rahoituksesta 367 000 euroa on nk. maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta. Se on tarkoitettu kohdennettavaksi monipuolisesti hallituksen aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa tukeviin toimiin maakuntien omien tarpeiden ja harkinnan mukaan.

Maakunnat voivat käyttää määrärahaa esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin, kehitysprosessien käynnistämiseen sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Ekosysteemirahoitusta kaupunkiseuduille

Ekosysteemisopimusten käynnistämiseen kohdennettava määräraha Lappeenrannalle ja Imatralle lisää maakunnan saantoa. Kaupungeille tuleva osuus on yhteensä 400 000 euroa.

Hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset. Lappeenranta ja Imatra ovat mukana näissä sopimuksissa. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähitulevaisuuden strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. 

Ministeriön tiedotteen mukaan ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia, jotka määrittävät osapuolten tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet.

Sopimusten sisällöllinen valmistelu on loppusuoralla. Nyt jaettavat 5 miljoonaa euroa on tarkoitettu sopimusten käynnistämiseen. Sopimusten toteuttamisen pääasiallinen rahoitus on tarkoitus osoittaa EU:n tulevasta rakennerahasto-ohjelmasta. Näiden rahojen alueellisesta kohdentumisesta valtioneuvosto päättää myöhemmin.

Omaehtoisen kehittämisen rahoitus on tärkeää

”Rahoitus maakuntaohjelmien toimeenpanoon ja maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen on erittäin tervetullut ja tärkeä lisä muun kehittämisrahoituksen rinnalla. Rahoituksenjakopäätös kohteli maakuntia hyvin tasapuolisesti riippumatta maantieteellisestä sijainnista ja maakunnan koosta”, maakuntajohtaja Satu Sikanen arvioi.

”Valtioneuvoston päätös osoittaa, että Etelä-Karjalassa on tehty erinomaista innovaatioekosysteemisopimuksen valmistelutyötä ja sitä on tehty tiiviisti yhdessä kaupunkien, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Vihreän sähköistämisen teeman ympärille rakentuva sopimuskokonaisuus sai nyt hyvän siemenrahan.”

Jatkossa sopimuksen toimeenpanoa rahoitetaan tulevan EU-ohjelmakauden kaupunkipolitiikan rahoituksesta, jonka piirissä Lappeenranta-Imatra-seutu ei aiemmin ole ollut.

 ”EU-kaupunkipolitiikan rahoitukseen mukaan pääsy on maan hallitukselta tärkeä viesti siitä, että innovaatiopotentiaalia tunnistetaan olevan muuallakin kuin maan suurimmissa kaupungeissa, joihin EU-kaupunkipolitiikan rahoitus aiemmin kohdistui ”, maakuntajohtaja Sikanen sanoo.

xKuvakaappaus valtioneuvoston aluetukipäätöksen muistiosta, jossa eritelty eri maakuntien saamat tuet.


Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto, p: +358 400 661 318
satu.sikanen@ekarjala.fi