Valikko Sulje

Etelä-Karjalaan EU:n elpymisrahaa (REACT-EU)

EAKR lipputunnus ja vipuvoimaa-logo.

Euroopan Unioni on osana elpymisrahoituspakettia osoittanut lisärahoitusta meneillään olevalle rakennerahasto-ohjelmakaudelle. Tätä ns. REACT-EU-rahoitusta (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) koskevan rakennerahasto-ohjelman muutoksen odotetaan tulevan valtioneuvoston hyväksyttäväksi tammikuussa 2021. Ohjelmamuutos sisältää REACT-EU-rahoitusta koskevan kahden uuden toimintalinjan lisäämistä ohjelmaan.

Rahoitus tulee kohdentaa alueiden COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamiseen. Samaan aikaan lisämäärärahoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitusta käytetään ensisijaisesti pk-yritysten tukemiseen ja erityisesti uusiutumiseen kriisistä selviytymiseksi, digitaaliseen ja vihreään siirtymään ja sitä tukevaan tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen sekä uuden teknologian käyttöönottoon. Hankkeilta odotetaan nopeaa vaikuttavuutta, ja toteutusaika tulee olemaan rajallinen. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.8.2023.

EAKR- ja ESR-REACT-EU-rahoitusta kohdentuu Etelä-Karjalaan jaettavaksi vuoden 2021 osalta yhteensä lähes 6 Meur. Rahoitus tulee jakoon Etelä-Karjalan liiton ja Hämeen ELY-keskuksen kautta. Maakunnan liiton EAKR-myöntövaltuuden tarkka määrä täsmentyy alkuvuodesta. Rahoitukseen liittyvistä maakunnallisista painotuksista ja avautuvasta rahoitushausta tullaan ilmoittamaan Etelä-Karjalan liiton sivuilla ensi vuoden alkupuolella.

Yhteyshenkilöt:
Hankekoordinaattori Merja Taipale, merja.taipale@ekarjala.fi, 040 139 0174
Vt. aluekehitysjohtaja Laura Peuhkuri, laura.peuhkuri@ekarjala.fi, 040 631 5970