Valikko Sulje

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava esittää jätevedenpuhdistamon mahdolliset paikat

Etelä-Karjalan liiton tiedote 1.4.2020

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta on julkisesti nähtävillä 5.4.- 10.5.2020 välisenä aikana.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan Etelä-Karjalan liiton, Lappeenrannan kaupungin sekä Taipalsaaren ja Lemin kotisivuilla, paikallisissa lehdissä Etelä-Saimaa, Länsi-Saimaan Sanomat, Lappeenrannan uutiset ja Uutisvuoksi sekä sosiaalisessa mediassa.

Viranomaisilta ja sidosryhmiltä pyydetään lausunnot kaavan nähtävilläoloaikana. Myös kaikilla osal­li­sil­la on mahdollisuus jättää mielipiteensä vai­he­maakuntakaa­va­luon­nok­ses­ta sekä päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta niiden nähtävilläoloaikana.

Kaikki kaavan nähtävilläoloon liittyvät asiakirjat löytyvät Etelä-Karjalan liiton kotisivuilta:  2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Kaava-asiakirjoja on lisäksi saatavilla:

  • Etelä-Karjalan liiton virastosta, maakuntagallerian 1. kerroksen rappukäytävästä (Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta),
  • Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkistä sekä
  • Lemin ja Taipalsaaren kunnanvirastoista siellä erikseen ilmoitetuista paikoista, joissa on myös kaavan nähtävilläolon kuulutus.

Kaava-asiakirjojen mukana on erillinen ohje, millä tavoin kaavasta voi saada lisätietoja ja miten siitä voi jättää mielipiteensä.

Vaihtoehtoiset jätevedenpuhdistamon paikat Lappeenrannassa ovat vuoden 2014 ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) mukaisesti: Kilteinen, Tujula, Mus­to­la, Kukkuroinmäki, Toikansuo ja Hyväristönmäki.

26.11.2019 pidetyn, maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisen vi­ran­omais­neu­vot­te­lun päätöksen mukaisesti tässä vaihemaakuntakaavassa ei oteta kan­taa jätevedenpuhdistamojen purkuviemäreihin ja pur­ku­paik­koi­hin, vaan kaavaselostuksessa esitetään mahdolliset purkupaikat vain sanallisesti.  Vaihemaakuntakaavalla mahdollistetaan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon toteuttaminen joko maakunnallisena tai seudullisena. Alueen toimijat ratkaisevat, mitä puhdistamovaihtoehtoa läh­de­tään toteuttamaan. Puhdistamon tarkka sijainti ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Lisätietoja 2. vaihemaakuntakaavasta voi kysyä puhelimitse tai sähköpostilla 15.4.2020 lähtien aluesuunnittelujohtaja Marjo Walleniukselta.

Yhteystiedot:
marjo.wallenius@ekarjala.fi
p.  +358 40 824 0915

Kuva ylhäällä: Kuvituskuva, Pixabay, 03/2020