Valikko Sulje

Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan päivitys on käynnistynyt

Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.5.2021 (§ 85) kuuluttaa Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n aloittamisesta ja asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville 3.6-2.7.2021 väliseksi ajaksi.

Etelä-Karjalassa on voimassa kaksi maakuntakaavaa: Kokonaismaakuntakaava vuodelta 2011 ja ensimmäinen (1.) vaihemaakuntakaava (kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne) vuodelta 2015. Valmistelussa on lisäksi toinen (2.) vaihemaakuntakaava (jätevedenpuhdistamo Lappeenranta). Nyt aloitetun kaavatyön tavoitteena on yhdistää kaavat ja päivittää Etelä-Karjalan maakuntakaavatilanne vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.  Lopputuloksena on yksi kokonaismaakuntakaava, Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040.

Kaavatyössä huomioidaan toimintaympäristössä ja maakunnan kehittämisessä tapahtuneet muutokset ja alueidenkäytön tulevaisuuden tarpeet. Tavoitteena on myös maakuntakaavan strategisuuden vahvistaminen.

Maakuntakaavan päivitykseen liittyviä selvityksiä (TUULI 2040 -tuulivoimaselvitys ja Etelä-Karjalan sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys) on jo käynnistetty aiemmin tänä vuonna. Parhaillaan valmistelussa oleva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus voi vaikuttaa kaavatyöhön ja sen aikatauluun. 

Kokonaismaakuntakaavatyö aloitetaan kaavoitustyötä koskevalla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS). OAS on virallinen asiakirja, jota koskevat säädökset on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63§) ja –asetukseen (MRA 30§). Suunnitelmassa kerrotaan kaavan osallisten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista maakuntakaavan laatimisprosessissa ja kaavan maankäyttövarausten vaikutusten arvioinnista. Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteet ja suunniteltu aikataulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.6. – 2.7.2021 Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla.  

Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmia on mahdollista noutaa maakuntagallerian 1. kerroksen portaikosta (Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta) nähtävilläoloaikana.  Tarkemmat ohjeet löytyvät ulko-ovelta.

Nähtävilläolon aikana kaikki kaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta ja siinä esitetyistä osallistumis- ja arviointimenettelyistä sekä niiden riittävyydestä. Ohjeet mielipiteen jättämiseksi löytyvät maakuntakaava 2040 -sivustolta.

Kaavasta tiedotetaan myös Etelä-Karjalan kuntien kotisivuilla ja ilmoitustauluilla sekä Etelä-Karjalan liiton sosiaalisen median kanavissa.

Infotilaisuus kesäkuussa

Maakuntakaavaa koskeva infotilaisuus järjestetään (verkossa, etäyhteyksin) 10.6.2021 klo 16 TEAMS:in välityksellä.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 8.6.2021 kello 16 mennessä alla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuneille lähetämme sähköpostilla TEAMS-kokouslinkin, jolla pääsee liittymään infotilaisuuteen. TEAMS -ohjelmaa ei tarvitse olla asennettuna tietokoneelle, ohjelma toimii myös selainversiona. Tervetuloa kuulolle.

Ilmoittautuminen maakuntakaavan infotilaisuuteen.

Lisätietoa: Etelä-Karjalan liitto, aluesuunnittelupäällikkö Marjo Wallenius
marjo.wallenius@ekarjala.fi 
puh. +358 40 824 0915