Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liikennestrategia on valmistunut ja Kaakkois-Suomen liikennestrategia on viimeistelyä vaille valmis

Kuvassa Saimaan kanavan ylittävä silta ja rautatien siltatyömaa. Alla kanavassa sillat alittava laiva.

Etelä-Karjalan liikennestrategia

Etelä-Karjalan liitto on yhdessä maakunnan kuntien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston, Etelä-Karjalan Kauppakamarin ja Etelä-Karjalan Yrittäjien kanssa valmistellut maakunnallisen liikennestrategian, jonka tavoitteena on erityisesti Etelä-Karjalan kilpailukyvyn kehittäminen ja aluekehityksen vahvistaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen. Etelä-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi maakunnan uuden liikenenstrategian kokouksessaan 18.5.2020.

Maakunnallisen strategian kärkitoimenpiteitä ovat:

  • Imatran kolmioraide, sähköistetty kaksoisraide Imatra–valtakunnan raja ja kaksoisraide Luumäki–Imatra
  • Saimaan kanavan sulkujen pidennys ja vedenpinnan nosto
  • Imatran raja-aseman kansainvälinen raideliikennestatus ja Parikkalan raja-aseman kansainvälistäminen

Näillä toimenpiteillä turvataan erityisesti maakunnan kannalta tärkeän metsäteollisuuden kuljetusten toimivuus ja tehokkuus sekä henkilöjunaliikenteen kehittämismahdollisuudet.

Kaakkois-Suomen liikennestrategia

Samaan aikaan Etelä-Karjalan liikennestrategian kanssa on valmisteltu Kaakkois-Suomen liikennestrategiaa yhdessä Kymenlaakson liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston ja Traficomin kanssa. Työssä on hyödynnetty myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntia ja muita tärkeitä sidosryhmiä.

Kaakkois-Suomen liikennestrategian tavoitteena on toimiva ja tehokas liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa koko Suomen kansantaloudelle tärkeiden ulkomaan kaupan toimialojen ja globaalien kuljetusketjujen kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet maitse ja vesitse. Liikennejärjestelmä edistää myös ilmastotavoitteiden saavuttamista erityisesti kestäviin liikkumistapoihin tukeutuen sekä mahdollistaa sujuvat ja turvalliset henkilöliikenteen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset.

Liikennestrategioiden merkitys

Etelä-Karjalan liikennestrategiasta on tehty maakunnan kannalta tärkeitä nostoja Kaakkois-Suomen liikennestrategiaan, jonka tavoitteena puolestaan on tuoda Kaakkois-Suomen kannalta tärkeitä nostoja valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Tällä hetkellä valmistellaan ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja sen 12-vuotista toimenpideohjelmaa vuosille 2021-2032. Maakuntien kannalta on erittäin tärkeää, että niiden merkittävimmät kärkitoimenpiteet saadaan sisällytettyä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Sitä kautta turvataan rahoitus hankkeille ja varmistetaan hankkeiden toteutuminen.

Lisätietoja: Liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen,
sonja.tynkkynen@ekarjala.fi, p. +358 40 681 7163