Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liiton kautta 230 000 euroa koronakriisin vaikutusten hoitoon

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti 6.4. 2020 kokouksessaan periaatteista, joilla maakunnille suunnattua kansallista kehittämisrahoitusta suunnataan kriisitilanteeseen vastaamiseksi. Etelä-Karjalan liitto avaa maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahaa (MOKRA) koskevan haun. Huhtikuun loppuun 2020 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään samanaikaisesti (ns. valintajakso menettely). Etelä-Karjalaan saadaan MOKRA-rahoitusta yhteensä 230 000 euroa. Jos rahoitusta riittää, haku voi jatkua marraskuulle saakka.

Rahoituksen kohdentamisessa painotetaan koronatilanteesta aiheutuvien aluevaikutusten hillintää ja tilanteesta toipumista.

Etelä-Karjalan liiton tuen saajana voivat olla mm. yrityspalveluorganisaatiot, yhdistykset ja järjestöt, kunnat ja oppilaitokset. Suoraan yrityksille on jo kohdennettu erityistä tukea mm. ELY-keskusten ja Business Finlandin kautta. Yksinyrittäjät voivat hakea tukea omalta kunnalta.

Tukea myönnetään hankkeille, joiden tukiosuus on pääsääntöisesti enintään 60 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksen hakemista koskevat tarkemmat ohjeet, lomakkeet ja päätösehdot tulevat Etelä-Karjalan iiton sivulle 7.4.2020 osoitteessa: https://www.ekarjala.fi/liitto/rahoitus/mokra/

Koronakriisin vaikutukset rahoitustarpeisiin

Aluekehitysjohtaja Satu Sikasen mukaan koronavirusepidemia ja sen rajoittamiseksi tehdyt välttämättömät toimet ovat jo aiheuttaneet Etelä-Karjalan talouteen ja toimintaympäristöön merkittävää epävarmuutta.

Etelä-Karjalassa myös rajan sulkeutuminen henkilöliikenteen osalta on aiheuttanut lisähuolta yrityksille. Erityisesti palvelu- ja matkailualojen sekä muun kuin päivittäistavara kaupan alojen yrityksille on aiheutunut nopeasti taloudellisia ongelmia. Näköpiirissä on tilanteen jatkuminen, mahdollisesti useiden kuukausien ajan.

Etelä-Karjalan liitto voi nyt kohdentaa MOKRA-rahoitusta hankkeille, joilla pyritään sekä lieventämään koronaepidemian välittömiä kielteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia että edesauttamaan kriisin jälkeistä toipumista ja jälleenrakennustyötä. Koska palvelu- ja erityisesti matkailuala ovat kärsineet eniten kysynnän äkillisestä loppumisesta ja asiakaskadosta, etusijalle asetetaan tätä toimialaa tukevat hankkeet.

AIKO-hankkeille lisäaikaa

Maakuntahallitukselle tuotiin myös tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön päätös AIKO-rahoituksen ehtojen muutoksesta. AIKO-rahoitukselle on koronakriisin aiheuttaman poikkeuksellisen
olosuhteen takia TEM päätöksellä mahdollistettu lisäajan hakeminen. Käynnissä olevien hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.12.2020 (aiempi määräaika 30.4.2020).

Lisätietoja:
Aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, puh. +358 400 661 318