Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liiton organisaatio yksinkertaistuu aiemmasta

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Aluekehitys ja aluesuunnittelun yksiköistä siirrytään uuteen elinvoimapalvelut yksikköön

Etelä-Karjalan liiton organisaatiorakennetta uusitaan. Maakuntahallitus hyväksyi 16.11.2020 kokouksessaan esityksen uudesta organisaatiorakenteesta. Aiemmat aluekehityksen ja aluesuunnittelun yksiköt lakkautetaan ja niiden työntekijät siirtyvät perustettavaan elinvoimapalvelut yksikköön. Samaan yksikköön siirtyvät myös johto- ja viestintä yksikön kansainvälississä tehtävissä työskennelleet yhteyspäälliköt.

Uuden elinvoimapalvelut yksikön johtoon perustetaan uusi elinvoimajohtajan virka. Samalla aluekehitysjohtajan virka lakkautetaan ja aluesuunnittelujohtajan virka muutetaan aluesuunnittelupäällikön työsuhteeksi. Elinvoimajohtaja toimii paitsi elinvoimapalveluiden yksikön johtajana ja koko yksikön henkilöstön esimiehenä, myöskin maakuntajohtajan varahenkilönä. Perustettu elinvoimajohtajan virka tulee haettavaksi jo alkaneella viikolla.

Maakuntahallitus määritti myös uuden elinvoimajohtajan kelpoisuusehdot. Soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon oheen elinvoimajohtaja tarvitsee erinomaisen suomen ja englannin kielen
taidon. Elinvoimajohtajalta vaaditaan myös kokemusta menestyksellä hoidetuista johtamistehtävistä ja elinvoimakehittämisen tehtävistä sekä perehtyneisyyttä maakunnan liittojen tehtäväkenttään.

Yksinkertaisempi yksikkörakenne

Jatkossa liiton henkilöstö organisoidaan kolmeen yksikköön. Elinvoimapalveluiden ohella liitossa toimivat hallinto- ja kehittämispalveluiden yksikkö sekä rajaohjelmapalveluiden yksikkö. Nykyistä hallinto- ja kehittämisyksikköä täydennetään viestintähenkilöstöllä. Yksikköä johtaa edelleen hallinto- ja kehittämisjohtaja.

Liiton organisaatiota on viimeksi muokattu vuonna 2014, ennen toteutumatta jäänyttä maakunta- ja sote-uudistusta. Vuosien kuluessa liiton toimintaan on tullut mm. kansainvälisiin yhteyksiin liittyviä toimia sekä eri projektien henkilöstöä.

Organisaatiouudistusta on valmisteltu kuluvan syksyn aikana yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Samaan aikaan liitossa on myös työstetty strategiaa tuleville vuosille. Organisaatiouudistukseen kytkeytyy yksikkörakenteiden muutoksen lisäksi organisaation muita kehittämistoimenpiteitä, kuten palkkausjärjestelmän uudistaminen sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistelu. Myös yksittäisiä tehtäviä ja toimenkuvia tarkastellaan uuden organisaation näkökulmasta. Lisäksi luodaan alustoja ja välineitä liiton sisäisen tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittämiseksi.

Maakuntahallitus päätti, että uusi organisaatio astuu voimaan, kun elinvoimajohtaja aloittaa virassa. Jos rekrytointi etenee aikataulun mukaan, uusi organisaatio saadaan toimintaan maaliskuun alussa.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Satu Sikanen, +358 400 661 318 satu.sikanen@ekarjala.fi

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, 358 40 139 0175 olli.seppanen@ekarjala.fi