Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liiton tilastopalvelut ovat uudistuneet

Tilastopylväitä.

Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla julkaistavat tilastopalvelut ovat uudistuneet. Uuteen Maakuntakortti-palveluun on koottu keskeisiä tilastotietoja Etelä-Karjalan väestörakenteesta ja -kehityksestä, työllisyydestä, yritystoiminnasta, aluetaloudesta ja T&K-toiminnasta, osaamisesta ja koulutuksesta, osallisuudesta ja hyvinvoinnista, yhdyskuntakehityksestä ja ilmastonmuutoksesta.

Palveluun voi tutustua Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla.

Kuhunkin teemaan on valittu aluekehityksen kannalta olennaisimpia muuttujia. Sisällöissä verrataan Etelä-Karjalan maakunnan kehitystä koko maahan sekä Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan verrokkimaakuntiin. Tekstissä on nostoja maakunnan kehityksen tunnusluvuista, ja kehitys suhteutetaan muuhun maahan ja maakuntiin.

Maakuntakortti-palveluun liittyen on mahdollista tilata myös uutiskirje.

Maakuntakorttipalvelu on koostettu yhteistyössä MDI Public Oy:n ja sen alihankkijan Robonomist Oy:n kanssa. Tiedot päivittyvät palveluun kerran päivässä.

Maakuntakortti-palvelun lisäksi liiton tilastosivuilla esitellään myös rajaliikenteen kehitystä kuvaavia tilastotietoja. Liikennetietoja päivitetään sivuille aina, kun tuoreita tilastotietoja on saatavissa.

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. 040 139 0175 olli.seppanen@ekarjala.fi (Maakuntakortti) ja Sonja Tynkkynen, p. 040 681 7163, sonja.tynkkynen@ekarjala.fi (Liikennetilastot)