Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liitto ja LUT-yliopisto suomalaisina kumppaneina Interreg Europe S3UNICA hankkeessa

(Etelä-Karjalan liiton tiedote 25.10.2019)

Smart Specialisation University Campus (S3Unica) Interreg Europe hanke on aloittanut toimintansa. Hankekonsortion suomalaisina osapuolina ovat Etelä-Karjalan liitto ja LUT-yliopisto. Hanketta toteutetaan läheisessä yhteistyössä Greenreality Network verkoston sekä muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Hanketta rahoitetaan Interreg Europe ohjelman ”Low-carbon economy” toimintalinjasta.

S3Unica hankekonsortio aloitti yhteistyönsä hankkeen aloituskokouksella, joka järjestettiin Italian Triestessä 23.-24.10.2019. Koollekutsujana oli hankkeen päätoteuttaja Friuli Venezia Giulian aluehallinnon energiayksikkö. Hankkeen tavoitteena on tukea yliopistokampuksilla sijaitsevien kiinteistöjen ja infrastruktuurin energiatehokkuutta sekä niiden osaamisen hyödyntämistä osallistuvilla alueilla.

Hanke tavoittelee myös alueellista vuorovaikutusta yliopistokampusten ja ympäröivän maakunnan kesken sekä hallinnollisten kannusteiden kehittämistä vähähiilisyyden edistämiseksi. Yliopistojen rooli konsortiossa on toimia aktiivisena osana alueellisia innovaatiojärjestelmiä, tarjota tieteellistä osaamista kestävään kiinteistöjen hallintaan alueilla laajemmin sekä tarjota kampusympäristöjä kokeilu- sekä kehittämisalustaksi uusille innovatiivisille ratkaisuille.

Ensimmäisenä päivänä hankekumppanit Udinen yliopisto (IT), Triesten yliopisto (IT), Alban alueellinen energiavirasto (RO), Andalusian aluehallinnon energiavirasto (ES), Malagan yliopisto (ES), Etelä-Karjalan liitto (FI), LUT yliopisto (FI), Energia- ja ympäristöteemainen kuntaverkosto “Energie Cités” (PL) vierailivat Triesten kaupungin läheisyydessä sijaitsevassa Elettra Sincrotrone tutkimuskeskuksessa.

Elettra Sincrotrone on kansainvälinen, monitieteinen tutkimuskeskus, jolla on hiukkaskiihdytin ja laajaa tutkimustoimintaa liittyen materiaali- ja biotieteisiin. Tutkimuskeskuksen palvelut ovat käytettävissä myös ulkopuolisille tahoille ja pilotointimahdollisuuksia myönnetään kilpailullisella menettelyllä. Vierailulla hankekumppanit saivat myös uutta näkökulmaa energiansäästön kannustimiin sekä energiankulutuksen vaikutuksiin laajan mittakaavan tutkimuskeskuksessa.

Aloituskokous oli avoin hankkeen Friuli Venezia Giulian alueellisille sidosryhmille, jotka esittäytyvät toisen kokouspäivän aikana EU-hankekumppaneille. Tilaisuuteen osallistuvia sidosryhmiä olivat mm. OveriIT S.p.A., ABB S.p.A., Bluenergy Assistance srl – Bluenergy Group SpA Company, APE – Energy management agency – AEIT (Italian Association of Electrical, Telecommunication, Automation and Computer Engineers). Sidosryhmät muodostavat hankkeen keskeisen kohderyhmän ja osallistuvat mm. hankkeesta nousevien käytäntöjen hyödyntämiseen sekä osallistuvat opintovierailuihin.

Toisena kokouspäivänä käsiteltiin myös hankkeen toteutusta ja toimintaa hankekonsortion kesken sekä hankehallinnointia. Udinen ja Triesten yliopistot kertoivat sidosryhmille hyödyntämästään arviointityökalusta, jota muiden osapuolten toivotaan hyödyntävän hankkeessa. Suomalaiset hankekumppanit kertovat suunnitelmista koskien hankkeen ensimmäistä “Exchange of Experience – opintovierailua”, joka toteutetaan Etelä-Karjalassa keväällä 2020.

Kaksivuotinen S3Unica hanke käynnistyi virallisesti 1. elokuuta 2019. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa, ja sitä toteuttaa yhdeksän organisaatiota. Hankekonsortion jäsenten kotimaat ovat Italia, Romania, Puola, Espanja ja Suomi. Hankeidean taustalla on EU:n aluedirektoraatin (DG REGIO) alueiden välisen innovaatiotoiminnan pilottihanke “Smart Campus”, joka syntyi älykkään erikoistumisen teemaverkoston “S3 Sustainable Buildings” puitteissa.

Aloituskokoukseen osallistuivat Etelä-Karjalasta Mika Luoranen ja Ville Tikka LUT-yliopiston projektitiimistä, Laura Peuhkuri ja Matti Vaittinen Etelä-Karjalan liiton projektitiimistä sekä sidosryhmien edustajana Lappeenrannan kaupungin Markku Mäki-Hokkonen. Mäki-Hokkonen toimii koordinaattorina ympäristö- ja energia-alan verkosto Greenreality Networkille, jonka jäsenistö kokoaa hankkeen keskeisiä sidosryhmiä alueella.

Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, Etelä-Karjalan liitto