EN RU

Asiahaku

Tälle sivuille on listattu asiasanoin sivuston sisältöä. Asiasanan linkistä pääset suoraan henkilöstömme yhteystietoihin tai kulloiseenkin asiaan liittyvään sivuun.

A

Aasia-asiantuntija, Aasia-strategia

AEBR

Alueiden käytön suunnittelu

Aluekehitys

Avustusmaksatus, Anu Hannola

Avustusmaksatus, Taipale Merja

C

CBC – ohjelma (Cross-Border Cooperation)

E
EAKR-ohjelma
Ennakointi, ennakoinnin yhteensovittaminen maakunnassa

Ennakointi, koulutus ja osaaminen

H
Hankerahoitus

I

Ilmoitukset

Itä-Suomen neuvottelukunta

J
Jäsenmaksut

K
Kartat

Kirjaamo

Kokousjärjestelyt

Kotisivut

Koulutus ja osaaminen

Kulttuuri

Kulttuurityöryhmä

Kylätoiminta

L

Laajakaista

Laskutus

Laskutusosoitteet

Liikenne

Liikennejärjestelmätyö

Luonnonsuojelu

Luonnonvarojen hoito

Luonto ja ympäristö sivut

M

Maakuntahallitus

Maakuntahallituksen päätöksistä tiedottaminen

Maakuntahallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntajohtaja

Maakuntajohtajan sihteeri

Maakuntakaava

Maakuntaohjelma

Maakuntauudistus

Maakuntarahan hakeminen

Maakuntasuunnittelu

Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Maankäytön lausunnot

Maaseutu

Maksatusneuvonta, Taipale Merja

Maksut

MYR  eli Maakunnan yhteistyöryhmä

MYR:n sihteeri

MYRS eli Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö

N
O

Opetustoimen lausunnot

Osaamisen ennakointi

P
Paikkatietojärjestelmä

Palkat

Palkkakirjanpito

Posti, lähtevä ja saapuva

R

S
Sosiaalitoimeen liittyvät lausunnot

SOTE , Eksote

Säännöt

T
Tapahtumajärjestelyt

Tietokantojen ylläpito

Tilastojulkaisut

Tilastot, Tilastojen päivitys

Tietotuotanto

Tietotuotanto aluesuunnittelua varten

Terveystoimeen liittyvät lausunnot

Toimipaikkarekisteri

Työpaikkaennusteet

Työhallinnon alan lausunnot

V

Vaihemaakuntakaava 1

Venäjää koskevat asiat

Viestintä

Y

Yhteiskuntasuhteet

Yhteispalvelun koordinointi

Ympäristöselvitykset