EN RU

Budjetti ja toimintasuunnitelmat

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto on hyväksynyt liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 ja talousarvion vuodelle 2019.

Maakuntavaltuuston 17.12.2018 hyväksymä toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021.

Etelä-Karjalan liiton avaintehtävät vuonna 2019 ovat:

  1. Etelä-Karjalan uuden maakunnan valmistelua jatketaan, jotta maakunnan väliaikaishallinto voi käynnistyä keväällä ja maakuntavaalit voidaan järjestää joko touko- tai lokakuussa 2019.
  2. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla maakuntaohjelmaa ja tukemalla eri toimijoiden hankkeita ja muuta aluekehitystyötä rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla.
  3. Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti seuraavaan hallitusohjelmaan ja EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan. Maakunnan saavutettavuuden parantamista jatketaan edistämällä maakunnalle ja koko Itä-Suomelle tärkeitä liikennehankkeita ja -palveluja.
  4. Aluesuunnittelussa edistetään maakunnan kestävää kehitystä ja ympäristön hyvää tilaa sekä käynnistetään maakuntakaavan päivitystyö.
  5. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman toimeenpanoa jatketaan vahvistaen sen avulla raja-alueyhteistyötä ja aluekehitystä ohjelma-alueella.

Jäsenkuntaosuudet 2019

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kunnallisverotuksen verotulojen suhteessa. Vuoden 2019 jäsenkuntaosuudet perustuvat siten vuoden 2017 verotietoihin. Suurin maksaja on Lappeenranta.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksen ja siirtää summan edelleen kokonaisuudessaan allergia- ja ympäristöinstituutille.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Maakuntahallitus täydentää tämän hallintosäännön määräyksiä vuotuisilla talousarvon täytäntöönpano-ohjeilla.
Maakuntahallitus vahvisti Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019 kokouksessaan 14.1.2019.
Liitteenä ovat uudistetut täytäntöönpano-ohjeet: Talousarvion-täytäntöönpano-ohjeet.pdf