EN RU

Aluekehitysyksikkö

Etelä-Karjalan liitto vastaa maakunnan strategisen kehittämisen kokonaisuudesta. Aluekehityksen tehtävänä on vastata maakunnan yleisestä kehittämisestä. Liitto toimii yhteistyössä alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kuten valtion viranomaisten, keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Aluekehitystehtäviin kuuluu myös alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksien kehittäminen.

Maakuntien liittojen rakennerahastotehtäviä on keskitetty Etelä-Suomessa Uudenmaan liittoon. Periaatteena on kuitenkin, että EAKR-ohjelman hankevalinnat ja päätösvalmistelu hoidetaan kussakin maakunnan liitossa, joten osaaminen ohjelmakauden 2014 -2020 laeista, asetuksista ja muista päätösehdoista tulee edelleen olla kussakin maakunnassa.

Aluekehitysyksikössä hoidetaan:

  • Maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman laatiminen sekä maakuntaohjelman jalkauttaminen
  • EAKR-ohjelman toimeenpano aluekehityslainsäädännön ja Uudenmaan liiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
  • ELY:n ja AVI:n strategia- ja tulossopimusprosessiin vaikuttaminen
  • Kulttuuria koskevien toimenpiteiden yhteensovittaminen
  • Ennakointitehtävien koordinointi maakunnassa
  • Yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyviä valmistelutehtäviä
  • Lausuntoehdotukset aluekehitykseen vaikuttavista valtionhallinnon ja muiden toimijoiden suunnitelmista, hankkeista, strategioista jne.
  • Kuntayhteistyö: mm. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun sihteeristö ja työvaliokunta, Imatran seututyövaliokunta sekä Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunta.
  • Laajakaistayhteyksien maakunnallinen koordinointi ja edistäminen