EN RU

Päivi Kortelainen

Tietopalveluasiantuntija

puh: +358 40 6517 423

e-mail: paivi.kortelainen@ekarjala.fi

 

 

 

Tehtävät: 

  • Kerää, käsittelee ja analysoi laaja-alaisesti maakunnan tilaa kuvaavia tietoja ja tilastoja eri lähteistä aluekehitys- ja aluesuunnittelutyön tueksi.
  • Tietopalveluasiantuntija vastaa tilastotietoihin perustuvan maakunnan tilannekuvan laatimisesta.
  • tietopalvelu maakunnan kunnille ja muille sidosryhmille.
  • Verkkosivuilla julkaistavat ajantasaiset tilastot