EN RU

Rajaohjelmien yksikkö

Rajaohjelmien yksikön keskeisin tehtävä on Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman toteutus.