EN RU

Etelä-Karjalan liitto

Rajaohjelmien-yksikkö

Rajaohjelmien-yksikön keskeisin tehtävä vuonna 2014 on Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007–2013-oh-jelman toteutus ja päättäminen sekä uuden rajat ylittävän ENI-ohjelman 2014-2020 suunnittelu.