EN RU

Aluesuunnitteluyksikkö

Aluesuunnitteluyksikössä tehdään maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa maakuntakaavoitusta. Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäyttötarpeet ja yhdyskuntarakenteen periaatteet maakunnan kehittämisen kannalta.

Aluesuunnitteluyksikön tehtävät:

  • Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa maakuntakaavoitus
  • Selvityksiä ja tutkimuksia
  • Aluerakennetyö
  • Rajastrategia
  • Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö
  • Liikenteen edunvalvonta
  • Paikkatieto
  • Suurpetoneuvottelukunta
  • Luonto- ja ympäristöselvitykset