EN RU

Hallinto- ja kehittämisyksikkö

Hallinto- ja kehittämisyksikkö vastaa Etelä-Karjalan liiton talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Hallinto- ja kehittämisyksikkö huolehtii mm. palvelussuhdeasioihin, henkilöstön kehittämiseen, koulutukseen, henkilöstöohjaukseen ja -valvontaan, työ-suojeluun ja työterveydenhuoltoon, työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä muihin henkilöstöpalveluihin liittyvistä tehtävistä.

Liiton tietohallinto  ja taloushallinnon hoito on ulkoistettu 2015 vuodesta lähtien Saimaan Talous ja Tieto Oy:lle (Saita), joka hoitaa vuoden 2015 alusta alkaen liiton kirjanpidon, osto- ja myyntireskontrat sekä palkkahallinnon.

Ohjelmakaudella 2014 – 2020 EAKR-ohjelman Etelä-Suomen hankemaksatukset ja tarkastukset on keskitetty Uudemnaan liittoon. 

Hallinto- ja kehittämisyksikkö hoitaa kuitenkin edelleen hankkeiden maksatustarkastuksia:

  • Myös kansallisen maakunnan kehittämisrahoituksen Etelä-Karjalan MKR-hankkeiden maksatustarkastukset hoidetaan Etelä-Karjalan liitossa.