Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 16.11.2020

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 16.11.2020. Kokouksessa olivat esillä mm. tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus.
Kokouksessa tehtiin myös rahoituspäätöksiä ja kielteisiä päätöksiä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hakemuksista.
Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle kokouksen jälkeen.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä.

Kokouksen asialistaa ja päätökset lyhyesti:

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Hyväksyttiin pienin korjauksin)
Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Tiedoksi)
Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus (Esitys hyväksyttiin täydennettynä; katso erillinen tiedote )
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi ja uuden maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelun käynnistäminen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Päätös kansallisen kehittämisrahoituksen kohdentamisesta ja katsaus elpymisrahoitukseen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Jäsenkuntien maksuosuudet (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Etelä-Karjalan liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2021-2023 ja talousarvio vuodeksi 2021 (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti )
Hallintosäännön täydentäminen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan 2021-2023 (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Valtuustoaloite maakunnallisen ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimisesta (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta ”Metallien 3D-tulostushanke Etelä-Karjalaan – VERKOTA” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta ”Soteyritysten digistepit” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti )
Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta ”F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta ”South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB)” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta ”Uusi harrastamisen malli Etelä-Karjalassa” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti, kielteinen rahoituspäätös)
Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta ”Taipalsaaren Suur-Saimaan alueen luonto- ja maisemaselvitys”, (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti, kielteinen rahoituspäätös)
Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta ”Kuluttajanäkökulmaiset kiertotalouden kokeilut Etelä-Karjalassa – eLanka (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti, kielteinen rahoituspäätös)
Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta ”Mikro- ja pk-yritysten kannattavuus, kasvun esteet ja mahdollisuudet” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti, kielteinen rahoituspäätös)
Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta ”PK-yritysten digiohjelma (DIGIO)” (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti, kielteinen rahoituspäätös)
Viranhaltijapäätökset (Tiedoksi)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
Lisälista: Etelä-Karjalan kehittämisrahaston sääntöjen päivitys (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti )

Lisätietoja:
Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. 040 139 0175, olli.seppanen@ekarjala.fi