Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntahallitus keskusteli maalämmön hyödyntämisestä

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan (26.4.2021) maalämmön hyödyntämisestä. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa tuli esille maalämmön hyödyntämisen vaikeudet pohjavesialueilla. Taustalla on KHO:n vuosikirjapäätös, mitä tulkitaan ELY-keskuksissa ja kuntien ympäristötoimissa eri puolella Suomea eri tavoin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ovat edellyttäneet pohjavesialueiden maalämpökaivoihin vesilain mukaista lupaa, jonka aluehallintovirastot myöntävät. Käytännössä lupia ei ole myönnetty pohjavesille mahdollisesti aiheutuvien riskien vuoksi.

GTK:n selvitysten mukaan maalämmön riskit pohjavesiin ovat kuitenkin erittäin pienet. Asiasta käytiin keskustelua maakuntahallituksen kokouksessa ja sovittiin, että Etelä-Karjalan liitto käynnistää keskustelun Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa KHO:n vuosikirjapäätöksen tulkinnoista ja viimeisimmistä GTK:n selvityksestä. Asia tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn toukokuussa.