Valikko Sulje

Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan luonnostyö jatkuu

Etelä-Karjalan vaihekaavaluonnosta valmistellaan vielä vaihtoehtojen osalta. Vaihekaavassa otetaan huomioon kaikki vuoden 2014 ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA 2014) esitetyt vaihtoehtoiset seudulliset jätevedenpuhdistamon paikat: Kilteinen, Tujula, Mustola, Kukkuroinmäki, Toikansuo ja Hyväristönmäki. Lisäksi vaihekaavaluonnosta varten arvioidaan vielä maakunnallisen jätevedenpuhdistamon toteuttamista. Arviointiin otetaan vielä mukaan Imatralle sijoittuva maakunnallinen jätevedenpuhdistamo.

Siirtoviemäreitä ei tulla vielä merkitsemään vaihemaakuntakaavaan, koska jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka on ratkaisematta. Siirtoputkisto vaatii yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja jatkosuunnittelua.

Kaavaluonnos selostuksineen ja vaikutusten arviointeineen laitetaan yleisesti nähtäville,  kun  lisäselvitykset on tehty. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla sekä paikallisessa lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa.

Vaihekaavasta pidetään yleisötilaisuus luonnoksen nähtävillä oloaikana erikseen ilmoitettuna aikana.

Lisätietoja: Marjo Wallenius, aluesuunnittelujohtaja, Etelä-Karjalan liitto, marjo.wallenius@ekarjala.fi,  040 824 0915