Valikko Sulje

Tilastojen mukaan Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on maan parhaiten hoidetut tiet

(Liikenteessä blogi 18.10.2019)

Saamme olla Etelä-Karjalassa tyytyväisiä maanteiden kunnosta vaikka se ei siltä joka tien mutkassa vaikuttaisikaan.

Väylän tilastoesitys julkaistu Ilta-Sanomissa 16.10.

Tilastojen mukaan huonokuntoisten teiden osuus Etelä-Karjalassa on 9,3 % kaikista valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteistä. Kymenlaaksossa luku on vielä alhaisempi eli  8,9 %.  Tilastot ovat olleet esillä mm. Ilta-Sanomien jutussa äskettäin.

Keski-Suomi myös yltää samoihin lukuihin eli 9,8 % kun taas kaikissa muissa viidessätoissa Suomen maakunnassa on karummat lukemat, huonokuntoisten teiden prosenttiosuudet vaihtelevat 12 % ja lähes 20 %:n välillä.

Saammekin olla tyytyväisiä Kaakkois-Suomen alueen tienpitäjien toimintaan.

Toivomme että voimme jatkaa saman tasoista tai varovasti sanottuna vieläkin  parempaa  toimintaa teiden kunnon ja laadun  ylläpidossa ja erityisesti tämän 9,3 %:osuuden huonokuntoisten teiden parantamisessa. Budjettiin varattu perusväylänpidon rahan 300 M€ tasokorotus tulee siksi tarpeeseen meillä ja muualla.

Ajantasaisen kartan päällysteiden ja siltojen kunnosta löydät tästä linkistä.

Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius