Valikko Sulje

Ympäristöpäällikön haku on päättynyt

Haku on päättynyt. Hakemuksia tuli 19 kpl, ja Etelä-Karjalan liitto on yhteydessä hakijoihin. Hakuilmoitus näkyy alla.


(Ilmoitus, julkaistu 10.1.2018)

Etelä-Karjalan liitto hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖÄ

Ympäristöpäällikkö vastaa maakuntakaavoitusta ja muuta alueiden suunnittelua tukevien ympäristö- ja luontoselvitysten laadinnasta sekä luonto- ja luonnonvaratietojen ajantasaisuudesta ja tietojen tuottamisesta.

Ympäristöpäällikkö edistää Etelä-Karjalan ympäristötoimintaa yhdessä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Ympäristöpäällikkö osallistuu maakunnan luontoon, luonnonvaroihin ja vesistöihin liittyviin hankkeisiin ja yhteistyöryhmien toimintaan, esimerkkinä Saimaa Geopark, sekä maakuntauudistuksen valmisteluun ympäristöasioiden osalta. Maakuntauudistuksen myötä ympäristöpäällikön tehtäviin sisältyy luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämistehtävät.

Ympäristöpäällikön tehtäviin kuuluvat myös ympäristöasioita koskeva yleinen viestintä ja kulttuuriympäristötehtävät. Ympäristöpäällikkö toimii aluesuunnitteluyksikössä aluesuunnittelujohtajan sijaisena.

Tehtävä edellyttää useamman vuoden työkokemusta luontoon ja luonnonvaroihin liittyvistä tehtävistä ja ympäristövaikutusten arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain ja EU- ja kansallisen ympäristölainsäädännön tuntemusta.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kotimaisten kielten erinomaisen hallinnan lisäksi vähintään englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito, erityisesti venäjän kielen osaaminen, katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan alueen paikallistuntemus sekä eteläisen Saimaan ja Vuoksen vesistön olosuhteiden tuntemus.

Palvelussuhde alkaa 16.4.2018. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Tehtäväkohtainen palkka on 3969 euroa/kk, jonka lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (CV) sekä muut asiakirjat, joihin hakija haluaa viitata. Etelä-Karjalan liitolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 31.1.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee merkitä ”ympäristöpäällikkö”.

Lisätietoja antavat:

Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, puh. +358 40 824 0915 ja sähköpostilla: marjo.wallenius@ekarjala.fi
sekä palvelussuhteen ehtojen osalta aluekehitysjohtaja Satu Sikanen puh. +358 400 661 318


Etelä-Karjalan liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Karjalan maakunnan yleisestä kehittämisestä ja edunvalvonnasta. 2017 alkaen Etelä-Karjalan liitto on palkittu Great Place to Work –sertifikaatilla.