Valikko Sulje

Haimme solistia, saimme rohkean maakuntajohtajan

Etelä-Karjala siirtyy 1.9.2020 uuden maakuntajohtajan aikaan, kun Satu Sikanen aloittaa virassaan. Hän seuraa kuun vaihteessa eläkkeelle siirtynyttä Matti Viialaista.

Uusi työmaa ja maakunta ovat Sikaselle kaikinpuolin tuttuja. Hän siirtyy maakuntajohtajan virkaan Etelä-Karjalan liiton aluekehitysjohtajan virasta. Vuosien mittaan Sikanen on mm. toiminut maakuntajohtajan varahenkilönä, Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman v.t. ohjelmajohtajana sekä vastannut liiton henkilöstöasioista. Hän on laatinut aluekehityslainsäädännön mukaisia maakuntaohjelmia ja ollut mukana tekemässä EU-ohjelma-asiakirjoja.

Etelä-Karjalan liitto haki maakuntajohtajaa vuoden 2020 alussa rohkealla rock-henkisellä kampanjalla. Liiton johtoon haettiin solistia, joka ottaa rohkeasti omakseen johtajan paikan valokeilassa.

Maakuntajohtajana Sikanen on luvannut pitää Etelä-Karjalan puolta maakuntien välisessä edunvalvonnassa. Siinä, missä yritykset taistelevat markkinaosuuksista, maakunnat taistelevat julkisten varojen kohdentamisesta omalle alueelleen.

Etelä-Karjalan maakuntajohtajana Sikanen haluaa korostaa maakunnan kahta erilaista vahvuutta menestyksen reseptinä. ”Meillä on toisaalta korkeaa osaamista yliopistossa ja toisaalta vahvat paikallisyhteisöt. Aluekehityksessä on pidettävä huolta molemmista. Alueet erilaistuvat, ja uusia mahdollisuuksia syntyy myös maaseudulle, kuten korona-aika on osoittanut.”

LUT-yliopisto on Etelä-Karjalalle erittäin tärkeä. Sen ja osaamisen painoarvoa yleensä ei voi olla korostamatta, Sikanen painottaa. ”Erityistä huomioita meidän on kiinnitettävä maakunnan kaikkiin nuoriin. Nykyisin joka seitsemäs 25–29-vuotias eteläkarjalainen on vailla peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoa. Osa heistä vielä opiskelee, mutta osa tarvitsisi enemmän tukea opinto- ja työllistymispoluilla.”

”Olosuhteita menestyvälle yritystoiminnalle tulee jatkuvasti kehittää. Näen, että osaaminen ja saavutettavuus niin fyysisesti kuin digitaalisesti ovat tässä kaksi tärkeintä tekijää. Vahvat koulutusrakenteemme antavat kyllä hyvän pohjan osaavan työvoiman saatavuudelle. Mutta jatkuvaa työtä tarvitaan yritysten ja oppilaitosten yhteistyön edistämiseksi ja uusien innovaatioiden synnyttämiseksi.”

Aluekehitystyössään Sikanen on korostanut yhteistyötä ja vuorovaikutusta verkostoissa. Myös maakuntajohtajana hän haluaa panostaa tiiviiseen yhteydenpitoon esimerkiksi jäsenkuntien kanssa. ”Luotan verkoston voimaan edunvalvonnassa ja uskon, että saavutamme tuloksia, kun toimimme yhdessä, johdonmukaisesti ja vastavuoroisesti. Kuntien päätöksentekijät tarvitsevat yhteisiä keskustelualustoja ja mahdollisuuksia vuoropuheluun.”

Yrityksiä maakuntajohtaja Sikanen haluaa rohkaista investoimaan, mihin tarvitaan nykyistä korkeampia yritysten investointitukiprosentteja. Tämä edellyttää Etelä-Karjalan aseman muutosta valtiontukialuekartassa. Sen eteen työ on käynnissä, hän kertoo.

maakuntajohtaja Satu Sikanen
Maakuntajohtaja Satu Sikanen aloittaa uudessa virassaan 1.9.2020.

Lappeenrantalainen 42-vuotias Satu Sikanen on lähtöisin Anttolasta, Mikkelistä. Joensuussa yhteiskuntatieteitä opiskellut Sikanen on aluekehittämisen ammattilainen. Satu Sikasella on kilpaurheilijatausta SM-tason hiihtäjänä. Sikanen on naimisissa, ja hänellä on kaksi kouluikäistä lasta.