EN RU

Rahoituksen haku

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb Rakennerahastokaudella 2014 – 2020  rahoitusta voi hakea sähköisen järjestelmän EURA2014 kautta. Etelä-Karjalan liitto on osallistunut alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti rakennerahasto-ohjelman laadintaan. Ohjelmakaudella 2014-2020 Suomessa on vain yksi ohjelma.

Etelä-Karjalan liitto toimii myös Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman (eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline / rajat ylittävä yhteistyö) hallintoviranomaisena vuosina 2014 – 2020. CBC-ohjelman rahoituksesta lisätietoja on ohjelman kotisivulla.

Valtion talousarvioon otetaan yksinomaan kansallisia alueiden kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja.