EN RU

CBC -ohjelma 2014 – 2020

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020

Kaakkois-Suomen ja Venäjän rajat ylittävä yhteistyöohjelma ENPI saa jatkoa alkaneella rahoituskaudella. Uuden kauden 2014-2020 ohjelmia kutsutaan CBC -ohjelmiksi.

Uutta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelmaa (CBC = Cross Border Cooperation = rajat ylittävä yhteistyö) rahoitetaan Euroopan unionin nk. ENI -instrumentillä (European Neighbourhood Instrument = Euroopan naapuruus instrumentti).

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelma tulee olemaan yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajan ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueina ohjelmaan voivat osallistua Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta. Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina, ovat tukikelpoisia alueita.

Ohjelma tulee tukemaan rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on mm. edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelma tulee tukemaan yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen saavutettavuudelle. Tuettavien hankkeiden tulee sisältää vähintään yksi kumppani ohjelman ydinalueelta molemmista maista. Kaudella 2014–2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelmasta voi hakea rahoitusta toiminnalle, joka hyödyntää ohjelma-aluetta ja kuuluu johonkin seuraavasta neljästä tavoitteesta ja toimintalinjasta:

Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous

Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue

Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue

Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Ohjelma rahoituskehys on 72,3 milj. euroa, josta Euroopan Unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat Suomen ja Venäjän valtio (50%/50%). Tämän lisäksi vuonna 2018 on mahdollista saada lisärahoitusta enintään 37,4 milj. euroa. Päätös lisärahoituksen myöntämisestä tehdään ohjelman väliarvioinnin perusteella ja mikäli lisärahoitusta on saatavilla.

Ohjelman käynnistymisestä tiedotetaan internet-sivulla South-East Finland – Russia CBC 2014-2020  www.sefrcbc.fi

Lisätietoja:
Ohjelmajohtaja Päivi Ilves, gsm 040 5586011 ja email: paivi.ilves (at) sefrcbc.fi

 

Lisätietoa CBC ohjelman valmistelusta:
www.sefrcbc.fi
Twitter: @sefinruscbc