Valikko Sulje

Itä-Suomeen on päästävä nykyistä nopeammin yhteyksin – aluekehityksen ehdoton edellytys

Juna ylittää kanavasillan talvisessa maisemassa.

Panostukset itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvylle, toteaa Itä-Suomen maakuntien neuvottelukunta kannanotossaan.

Itä-Suomen neuvottelukunta antoi kannanoton valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perjantaina 29.1.2021.

Kannanotossa todetaan, että ajallisen saavutettavuuden parantaminen on Itä-Suomen aluekehityksen ehdoton edellytys. Sen saavuttamiseen tarvitaan kaikkia liikennemuotoja sekä sujuvia matka- ja kuljetusketjuja.

On siis ensiarvoisen tärkeää, että samalla kun liikennejärjestelmä tulevaisuudessa on päästötön, se on myös alueellisesti tasa-arvoinen ja nykytilaa tehokkaampi ja käyttäjäystävällisempi koko Suomessa.

Itä-Suomen neuvottelukunta pitää tärkeänä, että itäisen suunnan raideyhteyttä kehitetään ja hankeyhtiötä aletaan muodostaa Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Erityisen tärkeinä lähitulevaisuuden toimenpiteinä neuvottelukunta pitää kuitenkin Savon ja Karjalan ratojen perusparannusta ja henkilöliikenteen nopeuttamista. Näillä toimenpiteillä voidaan merkittävästi parantaa koko itäisen Suomen saavutettavuutta.

On erittäin hyvä, että Saimaan vesiliikennettä käsitellään osana Suomen kauppamerenkulun järjestelmää. Sisävesillä sijaitsevat lossiyhteydet tulee ensisijaisesti päästöjen vähentämiseksi ja kustannusten minimoimiseksi muuttaa silloiksi. Itä-Suomen neuvottelukunta pitää tarpeellisena, että kuljetustukea jatketaan vuoden 2023 jälkeen.

Myös kansainvälinen rajaliikenne, erityisesti EU:n ulkorajan ylittävä maantie- ja rautatieliikenne idän suuntaan, tulee tuoda esille strategisissa linjauksissa osana kansainvälisiä liikennekäytäviä.

Itä-Suomen neuvottelukunnassa ovat mukana Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto ja Kainuun liitto.

Lisätiedot: Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Huttunen, puh. 040 067 3114, hanna.huttunen@eduskunta.fi, Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen, puh. 0400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, Etelä-Karjalan liitto, 040 681 7163 , sonja.tynkkynen@ekarjala.fi