Valikko Sulje

Kerro näkemyksesi saimaannorpan suojelusta ja kalastusrajoituksista

Ilmakuva Saimaalta.

Saimaannorpan suojelemiseksi tehdyt kalastusrajoitukset ovat määräaikaisia, ja niiden riittävyyttä ja vaikutuksia tarkastellaan parhaillaan uudelleen.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan kalastusrajoituksia sekä laatimaan ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on antaa myös muita ehdotuksia, joilla voidaan vähentää kalanpyydysten aiheuttamaa muiden lajien kuolleisuutta. Työryhmä haluaa kyselyn avulla saada näkemyksiä saimaannorpan suojelusta ja kalastusrajoituksista. Kyselyyn voi vastata linkistä https://webropol.com/s/saimaannorppakysely2020, ja se on avoinna 1. marraskuuta 2020 asti.

Saimaannorppa on kotoperäinen norpan alalaji, jota esiintyy vain Suomessa. Saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Sen suojelua ohjaa sekä kansallinen lainsäädäntö että Euroopan unionin direktiivit ja kansainvälisten luonnonsuojelusopimusten velvoitteet.

Suojelua toteutetaan muun muassa rajoittamalla kalastusta osakaskuntien ja ELY-keskuksen välisillä kalastuksen rajoittamissopimuksilla. Kalastusrajoitusalueen 2 770 km2 yhtenäisyys on varmistettu valtioneuvoston asetuksella saimaannorpan suojelemiseksi. Osakaskuntien sopimukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka ja asetus 14.4.2021. Työryhmä antaa ehdotuksensa 10.12.2020 mennessä. Kyselyn toteuttaa Etelä-Savon maakuntaliitto yhteistyössä kalastusrajoitusten riittävyyttä ja vaikutuksia arvioivan työryhmän kanssa.

Lisätietoja: 
Etelä-Karjalan alue: ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen, p. 040 139 0173
Etelä-Savon alue: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618