Valikko Sulje

Lähipalveluita kiitos!

Perhonen ja kukkia. Kuvan alapuolella on Etelä-Karjalan alueen logoja sekä maaseuturahaston tunnus.

Lähipalveluilla on suuri merkitys kylien ja maaseutukeskusten arjen sujuvuudelle niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin näkökulmasta. Päivittäistavarakauppa, postipisteet, apteekki, hyvinvointia tukevat palvelut, kulttuuritarjonta sekä erilaiset kohtaamispaikat tekevät arjesta toimivan ja alueesta viihtyisän. Haasteet lähipalveluiden tarjoamiseksi ovat hyvin tiedossa: alueiden vähenevä väestö ja palveluiden kysynnän voimakas kausittaisuus luovat haastetta ylläpitää ja tarjota palveluita harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla.

Tähän haasteeseen etsitään ratkaisuja toukokuussa käynnistyneessä Maaseudun Palvelupisteet -hankkeessa, joka testaa uudenlaisia tapoja kehittää lähipalveluiden tarjontaa. Hankkeessa rakennetaan uudenlaista yritykset, kunnat ja yhdistykset yhteen tuovaa palveluyhteistyötä sekä kutsutaan paikallisyhteisöt osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen. Konkreettisesti hanke näkyy Luumäelle, Rautjärvelle ja Taipalsaarelle rakentuvina ”Palvelupisteinä”. Hankkeen toteuttajina toimivat Etelä-Karjalan liitto sekä Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren kunnat. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeen aluksi kartoitetaan mukana olevien kuntien vakituisten ja kesäasukkaiden palvelutarpeita. Voit vaikuttaa oman asuinalueesi kehittämiseen vastaamalla kyselyyn 31.7 mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/124630B549ABF243

Lisätietoja: Eini Arponen, projektipäällikkö, Etelä-Karjalan liitto
eini.arponen@ekarjala.fi 040 6313606