Valikko Sulje

Lappeenrannan jätevedenpuhdistamo odottaa edelleen korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ympäristöluvasta

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus, jossa jätevedenpuhdistamon vaihtoehtoisten paikkojen määrää vähennetään, saadaan julkisesti nähtäville vasta, kun korkein hallinto-oikeus on tehnyt ympäristölupapäätöksen Hyväristönmäen puhdistamosta. Perusteluna tälle ovat maankäyttö- ja rakennuslain säädökset 28§ ja 32§ sekä niiden tulkinta.

Vaihekaavaluonnos oli nähtävillä 5.4.–10.5.2020 välisen ajan, ja siitä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen vastineet toimitettiin asianosaisille maakuntahallituksen hyväksymisen jälkeen helmikuun 2021 loppupuolella. Myös tätä asiaa viivästytti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen viipyminen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupapäätös Hyväristönmäen ja Rakkolanjoen osalta ohjaa vaihekaavatyön jatkosuunnittelua. Jos päätös on kielteinen, Saimaa jää ainoaksi mahdolliseksi purkuvesistöksi. Tällöin jatkosuunnittelussa on otettava huomioon häiriötilanteet ja purkuputken sijoittaminen siten, että Saimaan imago ja vetovoima eivät kärsi.

Vaihemaakuntakaavan jälkeen Lappeenrannan kaupunki tulee laatimaan tarkemmat kuntakaavat eli yleis- ja asemakaavat, joilla tutkitaan jäteveden puhdistamon sijoituspaikat täsmällisemmällä tasolla. Puhdistamon sijoittamisen yksityiskohdat ratkaistaan puhdistamon ympäristöluvassa.

Lisätietoja Marjo Wallenius, aluesuunnittelupäällikkö, marjo.wallenius@ekarjala.fi, p. 040 824 0915

Kuva: Lappeenrannan Energia