Valikko Sulje

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokoustiedot 15.2.2021

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

MYR:n käsittelyssä oli mm. avautuvia rakennerahastovarojen hakuja. Esimerkiksi Etelä-Karjalan liitolla on suljetuista hankkeista palautunutta EAKR-rahoitusta käytettävissä 956.648 euroa ja React-EU EAKR-elpymisrahoitusta 1.679.000 euroa.
Etelä-Suomen liittojen kanssa on suunniteltu, että haku molemmille rahoituksille avataan samanaikaisesti ajalle 22.2.-31.3.2021. Hakuun liittyvät hakuinfot järjestetään 11.2. ja 22.2.2021, lisätietoa niistä rakennerahastot.fi -sivustolla.

.

MYR esityslista 15.2.2021 avautuu tästä linkistä

Linkit kokouksen asialistaan ja päätökset lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi)
Jäsenmuutos maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimeenpanon tilanne Etelä-Karjalassa (Merkittiin tiedoksi)
Maakuntaohjelman toimenpanosuunnitelma vuodelle 2021 ja rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2022 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
React-EU ESR-haku (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti: haku avataan)
EAKR – ja React-EU -haku (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti: haku avataan)
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelutilanne (Merkittin tiedoksi, käytiin keskustelu uudesta rahoitusmuodosta)
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tulossuunnitelma vuosille 2021-2024 (Merkittiin tiedoksi)
Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)

Lisätietoja: maakuntajohtaja Satu Sikanen, p. 0400 661 318 satu.sikanen@ekarjala.fi