Valikko Sulje

Maakunnat: Ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja on yksinkertaistettava

Kansainvälisiä opiskelijoita istuu luentosalissa.

Etelä-Karjalan liiton tiedote 3.9.2020

Maakuntien liitot peräänkuuluttavat yhteisessä kannanotossaan toimia, joilla edistetään ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja siihen liittyvää lupamenettelyä. Osaavan työvoiman heikko saatavuus hidastaa yritysten kasvua ja vaikuttaa elinvoimaan. Kannanotossa korostetaan, että alueille on annettava nykyistä paremmat mahdollisuudet reagoida työvoiman tarpeeseen liittyviin muutoksiin.

Työvoimapulaa on eri aloilla, erityisesti ammattityöntekijöiden mutta myös erityisosaajien osalta, sekä maaseudulla että kaupungeissa. Tilanne myös vaihtelee aloittain eri puolella Suomea, minkä vuoksi mahdollisuus alueelliseen harkintaan on tärkeä.

Kevään ja kesän aikana työttömyys on kasvanut, mutta toisilla aloilla on edelleen työvoimapulaa.

Nykymallin haaste on monimutkaisuus

Ulkomaisen työvoiman lupamenettelyn vastuut jakautuvat kolmelle eri ministeriölle ja useille eri viranomaiselle. Hakuperusteita on kolmetoista ja hakulomakkeita yhdeksän erilaista.

”Huippu-osaamisen houkuttelun kannalta on elintärkeää luoda asiakaslähtöinen palvelumalli, jolla mahdollistetaan sujuva työlupaprosessi. Monitasoisen ja keskitetyn prosessin yksinkertaistaminen luo maakunnalle paremmat edellytykset hyödyntää kansainvälistä potentiaalia”, toteaa Etelä-Karjalan liiton Aasia-asiantuntija Ding Ma.

Lisää vastuuta paikallisille ELY-keskuksille ja TE-toimistoille

Maakuntien liitot esittävät, että työlupien valmistelussa ja päätöksenteossa käytettäisiin alueellista asiantuntemusta, jolloin myös reagointi on nopeampaa. Tehtäviä olisikin siirrettävä paikallisille ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Myös maahanmuuton tulorajoihin tulisi soveltaa alueellista harkintaa, joka ottaa huomioon paikalliset yleiset elinkustannukset ja palkkatason.

”Työlupaprosessien sujuvoittamisella voidaan helpottaa esimerkiksi LUT-yliopistossa ja LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelevia tai työskenteleviä integroitumaan paikalliseen elinkeinoelämään ja Etelä-Karjalaan. Näin voitaisiin paremmin hyödyntää sitä osaamispotentiaalia, jota kansainvälisissä korkeakouluissamme on”, sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Kannanotossaan maakuntajohtajat ottavat kantaa myös muihin palveluprosessiin liittyviin kysymyksiin, kuten palvelukokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittämiseen. Kannanotto liitteenä.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto, satu.sikanen@ekarjala.fi, 0400 661 318
Aasia-asiantuntija Ding Ma, Etelä-Karjalan liitto, ding.ma@ekarjala.fi, 040 660 4015