Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 22.3.2021

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui hybridikokoukseen (pääasiassa etäyhteyksin) 22.3.2021.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä.

Kokouksen päätökset ja linkit asiakohtiin lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2020 tilinpäätös (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lue erillinen tiedote asiasta.)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitushaku (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Myönteinen päätös Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle hankehakemuksesta (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) siirtymävaihesuunnitelmien A- ja B-osiot (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Edustajan nimeäminen Kotkaniemi-säätiön hallitukseen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton tarkastuspalvelut – optiovuoden 2021 käyttäminen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021 (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Maakuntajohtajan sijaiset (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Viranhaltijapäätökset (Tiedoksi.)
Tiedoksi asiat (Tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

Lisälistalla:

Saimaan ja Etelä-Karjalan matkailustrategian valmistelu (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lue erillinen tiedote asiasta.)
Maakuntahallituksen kannanotto Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittumiseksi Imatralle (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Haku alueiden välisiin verkostoyhteistyon temaattisiin verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Efetta Oy:n osakkeiden myyminen Meidän IT ja talous Oy:lle (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

Kokouksen päätöstiedot on kirjattu lyhyesti tälle sivulle kokouksen päätyttyä.

Lisätietoja: Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. 040-139 0175