Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 24.5.2021

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus kokoontui maanantaina 24.5.2021.

Maakuntahallitus käsitteli talvella toteutetun rahoitushakukierroksen päätösehdotuksia. Myönteisiä rahoituspäätöksiä sai kolme hanketta. Lisäksi maakuntahallitus teki joukon kielteisiä päätöksiä rahoitushakemuksista, jotka liittyvät Etelä-Suomen maakuntien EAKR-hakuun ja REACT-EU-hakuun.

Maakuntahallituksessa hyväksyttiin myös esitys maakunnan omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) määrärahaa koskevan haun avaamisesta kesäkuun aikana. MOKRA-rahoitusta on jaossa Etelä-Karjalassa 367 000 euroa.

Liitto avaa myös toisen pienimuotoisen avustuksen haun. Liiton budjettirahoituksesta suunnataan 10 000 euroa kulttuuri- liikunta ja urheilutapahtumien avustamiseen. Haku avautuu 25.5.2021.

Linkki kokouksen esityslistaan

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaava 2040:n aloittaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläololla (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Rahoitushaun avaaminen maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Tapahtuma-avustukset kolmannen sektorin järjestämille urheilu-, liikunta- ja kulttuuritapahtumille (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)

Kielteiset päätösehdotukset hankehakemuksista:

Etelä-Karjalan virtuaalisen kauppapaikan selvityshanke (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Hyvinvoinnista uutta bisnestä pk-yrityksille, koronasta virkoamisen tukena (HYVE) (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Tapahtumapaikkojen vihreästä kehityksestä aluetaloudellista kasvua (Tavika) (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Öljylämmitteisen rivitalon muutos hiilineutraaliksi -tutkimus- ja tuotekehityshanke (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Kyberturvalliset ekosysteemit (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Log In – Logistiikan Innovaatioverkosto (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Digienergiakumppanuudella energiatehokkuutta palvelukiinteistöihin (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Kohti kestävää tuottavuuden kasvua -Uudet tekniikat ja digitaaliset alustat -puutuoteteollisuudessa (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Sosiaalityön akatemia (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
PRIKORA – Primäärilietteen energiatehokas uudelleenhyödyntäminen komposiittimateriaalin raaka-aineena (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Paikallisista kiertotalouden ratkaisuista verkottuneeseen kasvuun – LOKAALI (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Etelä-Karjalan alueellinen teknologiakartta (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)

Myönteiset päätösehdotukset hankehakemuksista:


Vihreän sähköistämisen ekosysteemipalveluiden ja yhteiskehittämisen vahvistaminen Greenreality Networkissä (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Horizon Europe rahoituksen kasvattaminen ekosysteemin kasvun vauhdittamiseksi (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Osaa, ratkaise, kaupallista ja menesty (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)

Viranhaltijapäätökset (Tiedoksi)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)

Ylimääräinen päätös: Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen ja varajäsenen muutos. Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Karjalan Yrittäjien esityksen MYR:n jäsenmuutokseksi. Varsinaiseksi jäseneksi Etelä-Karjalan Yrittäjistä nimetään Hannu Heinonen ja varajäseneksi Marko Hanhisuanto. Aiemmin MYR:n jäsenenä ollut Jami Holtari on siirtynyt Etelä-Karjalan liittoon elinvoimajohtajaksi.

Maakuntahallituksen kokouspäätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen , p: +358 40 682 5819 susanna.kaskinen@ekarjala.fi