Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 16.3.2020

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui Lappeenrannassa 16.3.2020.

Linkki kokouksen esityslistaan

Kokouksen asialistaa ja päätökset lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi)

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksen asettaminen yleisesti nähtäville (Vaihemaakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville. Katso vaihekaavaluonnosta koskeva tiedote.)

Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelun 2040 tilannepäivitys (Merkittiin tiedoksi)

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)

Riskienhallintatoimenpiteiden seuranta 2019 (Merkittiin tiedoksi )

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2019 tilinpäätös (Päätettiin ehdotuksen mukaan.)

Imatran rautatierajanylityspaikan kehittämisen seurantaryhmän perustaminen (Päätettiin ehdotuksen mukaan. Nimettiin liiton edustajiksi seurantaryhmään Jukka Kopra, Ari Torniainen ja Suna Kymäläinen.)

Jäsenmuutokset maakunnan yhteistyöryhmään (Päätettiin ehdotuksen mukaan.)

Maakunnan yhteistyöryhmän 3. varapuheenjohtajan nimeäminen (Päätettiin ehdotuksen mukaan.)

Jäsenen nimeäminen alueelliseen riistaneuvostoon (Päätettiin ehdotuksen mukaan.)

Viranhaltijapäätökset (Merkittiin tiedoksi)

Tiedoksi asiat (Merkittiin tiedoksi)

Muut asiat (Merkittiin tiedoksi)

Seuraava kokous (Päätettiin ehdotuksen mukaan)

Kokouksen päätöstiedot julkaistaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tällä sivulla.

Lisätietoja: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p: 040 139 0175, olli.seppanen@ekarjala.fi

Vaihemaakuntakaavaa koskevat lisätiedot: Marjo Wallenius