Valikko Sulje

1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava; kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

1. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on ollut kaupan sijoittumisen ohjaaminen, keskustojen kehittäminen, Etelä-Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan palveluverkon suunnitteleminen palvelemaan koko maakuntaa sekä kasvavaa matkailijavirtaa. Tärkeänä teemana on ollut  matkailun edellytysten kehittäminen ja liikenteen sujuvuuden edistäminen. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava täydentää voimassaolevaan kokonaismaakuntakaavaa (2011).

Kaavaan liittyvät asiakirjat: kaavakartat (2 kpl, maakunnan itä- ja länsiosa), kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostus ja Vaikutusten arviointi -raportti.

Vaihemaakuntakaavaluonnos ja -ehdotus olivat julkisesti nähtävillä vuoden 2013 aikana. Maakuntahallitus hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan tammikuussa 27.1.2014 ja maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan 19.10.2015. 

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan seurantaraportti valmistui joulukuussa 2017.

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto