Valikko Sulje

Kaava-asiakirjat

1. vaihemaakuntakaavaan liittyvät vaihekaavakartat (itä- ja länsiosa erikseen), kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostus, voimassaolevasta kokonaismaakuntakaavasta (2011) kumoutuneet  ja kumotut  kohteet -kartta, Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi -raportti sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavakarttojen mittakaava on 1:100 000. Kuntakeskusten kaavaratkaisut ovat luettavuuden parantamiseksi osoitettu myös kaavakarttaan liitetyllä 1:50 000 mittakaavaisilla suurennoskartoilla, joissa näkyvät vuoden 2012 YKR -taajama-alueet. Voimassa olevasta maakuntakaavasta (2011) kumottavaksi esitetyt merkinnät on osoitettu erillisellä vahvistetulla kartalla, jonka mittakaava on 1:100 000. Vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset ovat osa kaavakartta-aineistoa. Kaava-aineistoon kuuluvat myös kaavaselostus ja kaavan vaikutusten arviointi -raportti sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavaa koskeva ympäristöministeriön vahvistamispäätös on annettu 19.10.2015.

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan asiakirjat:

1. vaihemaakuntakaavan kaavaselostus

1. vaihemaakuntakaava kaavakartta (itäosa)

1. vaihemaakuntakaava kaavakartta (länsiosa)

1. vaihemaakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset

Maakuntakaavasta (2011) kumoutuneet ja kumotut kohteet (itäosa)

Maakuntakaavasta (2011) kumoutuneet ja kumotut kohteet (länsiosa)

Vaikutusten arviointi -raportti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma