Valikko Sulje

Edistettävät liikenneinfrastruktuurihankkeet ja -teemat

Tiehankkeet

VT 13 Mikkeli-Lappeenranta-Nuijamaa

VT 6 Imatra-Joensuu

VT 26 ja MT 387 Hamina-Lappeenranta liikennekäytävä

 • Hankekortti
 • Toimenpidesuunnitelman laatiminen käynnistymässä.

Ratahankkeet

Luumäki-Imatra -ratahanke

Imatra-Venäjän raja -rataosuuden kehittäminen

Imatra-Joensuu -rataosuuden nopeuttaminen

Vainikkalan ratapihan parantaminen

Etelä-Karjalan taajamajunaselvityksen päivitystyö on käynnissä.

Vesiväylähankkeet

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nostaminen

Kutilan kanava -hanke

Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke on käynnistymässä keväällä 2019.

Siltahankkeet

KT 62 Käyhkään silta (toimenpidesuunnitelma tehty vuonna 2005)

Rajanylityspaikkoihin liittyvät hankkeet

Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka

Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan statuksen nostaminen

Elinkeinoelämälle tärkeät teemat

 • Raakamaidon päivittäisen keräilyketjun toimintavarmuus
 • Energiatuotannon biopolttoaine- ja turvekuljetusten täsmällisyys
 • Metsäteollisuuden puukuljetusketjun häiriöttömyys
 • Kaivostoiminnalle tärkeiden tie- ja ratayhteyksien kunto
 • Käytössä on useampia kustannustehokkaita kuljetusvaihtoehtoja
 • Logistiikkayhteistyö tukee tehokkuutta ja synergiaetujen saavuttamista
 • Pitkämatkaisten kuljetusten matka-ajan ennakoitavuus.

Liikenteen digitaalisuus ja vähähiilisyys

 • Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluja
 • Sähköautojen latauspisteverkoston ja biokaasun tankkausasemaverkoston laajentaminen koko Itä-Suomen alueelle.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen