Valikko Sulje

Joukkoliikenteen kehittäminen

(Sivu luotu ja päivitetty 7.1.2019)

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyöryhmässä päätettiin vuonna 2018, että maakuntauudistukseen liittyen maakunnassa lähdetään kehittämään joukkoliikennettä uudella laajaan yhteistyöhön perustuvalla mallilla. Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien kaupunkiliikenne suunnitellaan ja järjestetään edelleen toimivaltaisten viranomaisten omana työnä, mutta muun maakunnan henkilöliikenne suunnitellaan ja järjestetään laajassa yhteistyössä maakunnan ja kuntien kesken. Imatran ja Lappeenrannan kaupunkiliikenteet kytketään vahvasti muuhun maakunnan henkilöliikenteeseen eli vaikka ne suunnitellaan omina kokonaisuuksinaan, niillä on kuitenkin vahva kytkös maakunnan muuhun liikenteeseen.

Kaupunkiliikenteiden ja maakunnan liikenteen yhteensovittaminen vaatii yhtenäisen lippu- ja maksujärjestelmän. Siihen etsitään ratkaisua Imatran kaupungin vetämässä liikkumisen uudistamisen hankkeessa. Lisätietoa hankkeesta täältä.

Tässä vaiheessa suunnittelussa ovat mukana nykyinen ELY-liikenne sekä kuntien koulu- ja asiointikuljetukset. Maakuntauudistuksen myötä mukaan tulevat myös sote-kuljetukset ja nykyiset KELA-kuljetukset. Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä maakuntaliiton koordinoimana ELY-keskuksen ja kuntien kesken. Työn edetessä mukaan kutsutaan myös mm. liikennöitsijät.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen