Valikko Sulje

Liikennejärjestelmä

Toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat tärkeitä tavoitteita Etelä-Karjalan liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät. Maakunnassa tehtyjen liikennejärjestelmäratkaisujen vaikutukset ovat maakuntaa laajempia: Etelä-Karjalan ratkaisuilla vaikutetaan myös naapurimaakuntien yhteyksiin sekä Venäjän puolella mm. Leningrad oblastin ja Karjalan tasavallan yhteyksiin Suomen puolelle.

Etelä-Karjalan liitto suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkeytyy kiinteästi maakunnan ja kuntien maankäytön suunnitteluun ja sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä. Etelä-Karjalan liitolla on vastuu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja sen seurannasta. Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikennejärjestelmä ja sen kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta.

Voimassa oleva Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2014. Suunnitelman tavoitteena on maakunnan elinvoimaisuuden, saavutettavuuden ja arjen liikkumisen turvaaminen. Samoin voimassa oleva Kaakkois-Suomen liikennestrategia valmistui syksyllä 2014. Strategia tehtiin yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneviraston, Etelä-Karjalan liiton ja Kymenlaakson liiton sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien kesken. Strategia on yhteinen näkemys ja priorisoitu kannanotto Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän keskeisistä kehittämistarpeista vuoteen 2035 saakka. Maakuntauudistuksen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun liittyen Etelä-Karjalassa on käynnistetty uuden maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen ja yhteistyössä Kymenlaakson liiton kanssa Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivittäminen.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Sivu päivitetty 7.1.2019)