Valikko Sulje

Liikennejärjestelmä

Toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat tärkeitä tavoitteita Etelä-Karjalan liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät. Maakunnassa tehtyjen liikennejärjestelmäratkaisujen vaikutukset ovat maakuntaa laajempia: Etelä-Karjalan ratkaisuilla vaikutetaan myös naapurimaakuntien yhteyksiin sekä Venäjän puolella mm. Leningrad oblastin ja Karjalan tasavallan yhteyksiin Suomen puolelle.

Etelä-Karjalan liitto suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkeytyy kiinteästi maakunnan ja kuntien maankäytön suunnitteluun ja sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä. Etelä-Karjalan liitolla on vastuu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja sen seurannasta. Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikennejärjestelmä ja sen kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta.

Etelä-Karjalan liitto on yhdessä maakunnan kuntien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston, Etelä-Karjalan Kauppakamarin ja Etelä-Karjalan Yrittäjien kanssa valmistellut maakunnallisen liikennestrategian, jonka tavoitteena on erityisesti Etelä-Karjalan kilpailukyvyn kehittäminen ja aluekehityksen vahvistaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen. Etelä-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi maakunnan uuden liikenenstrategian kokouksessaan 18.5.2020. Edellinen liikennejärjestelmän päivitys on vuodelta 2014. Samaan aikaan Etelä-Karjalan liikennestrategian kanssa on valmisteltu Kaakkois-Suomen liikennestrategiaa yhdessä Kymenlaakson liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston ja Traficomin kanssa. Työssä on hyödynnetty myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntia ja muita tärkeitä sidosryhmiä.

Etelä-Karjalan liikennestrategia 2020

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Sivu päivitetty 28.8.2020)