Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyö

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyön tavoitteena on maakunnan paikallisten sekä maakunnallisten ja ylimaakunnallisten liikennehankkeiden edistäminen. Liikennejärjestelmätyöryhmän vetäjänä toimii Etelä-Karjalan liitto ja työryhmän jäseninä on maakunnan kuntien, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneviraston ja Etelä-Karjalan kauppakamarin edustajia. Liikennejärjestelmätyön yhtenä painopisteenä on vahva edunvalvonta.

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys. Maakuntahallitus hyväksyi suunnitelman 17.11.2014 pidetyssä kokouksessaan pienin täydennyksin. Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on laadittu myös esite. Lisäksi Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden edistämiseksi on laadittu ja allekirjoitettu aiesopimus.
Edellinen liikennejärjestelmän päivitys on vuodelta 2009.

Tasoristeysten poistoa Karjalan radalta Imatran ja Kesälahden väliltä on selvitetty Liikenneviraston kanssa.
Etelä-Karjalan tasoristeysselvitys, 2011

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmää varten on laadittu erilaisia selvityksiä.
Etelä-Karjalan laaturaitti -työssä selvitettiin maakunnan kevyen liikenteen reittejä.
Etelä-Karjalan laaturaitti. Raportin liitteet löytyvät täältä.

Taajamajunan toteuttamista varten laadittiin taajamajunaselvitys.
Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys, 2010

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen