Valikko Sulje

Liikennesuunnittelun muu yhteistyö

Liikennesuunnittelun yhteistyö sisältää yhteistyötä eri liikenneviranomaisten ja kuntien kanssa. Kaakkois-Suomen ELY:n liikenne- ja infrapuolen kanssa yhteistyötä on tehty mm. erillisellä Kaakkois-Suomen Liikennejärjestelmäsuunnitelma-LJS -työllä sekä yhteisillä liikennetyöryhmäkokouksilla. Lisäksi yhteistyötä tehdään Liikenneviraston kanssa sekä maakuntakaavoitukseen että liikennejärjestelmäsuunnitelmiin ja muihin selvityksiin liittyen.

Myös osallistuminen erilaisiin liikenteen neuvottelukuntiin on tärkeää. 
Etelä-Karjalan liitto on mukana Nopeat Itäradat -neuvottelukunnassa ja sen johtoryhmässä sekä Saimaan kanavan neuvottelukunnassa.

Liikennesuunnittelun yhteistyö sisältää myös erilaisia liikenneselvityksiä.

Etelä-Karjalaan valmistui syyskuussa 2014 Joukkoliikennemyönteistä yhdyskuntarakennetta tavoitteleva pilottihanke. Hanketta voidaan käyttää esimerkkinä paikallisesti, seudullisesti sekä valtakunnallisesti. Hankkeen päärahoittajana oli Liikenne- ja viestintäministeriö.
JOMYR-loppuraportti, syyskuu 2014

Tasoristeysten poistoa Karjalan radalta Imatran ja Kesälahden väliltä selvitettiin erillisellä työllä Liikenneviraston kanssa. Tasoristeysten poistoa toteutetaan heti, kun rahoitus niille järjestyy.
Etelä-Karjalan tasoristeysselvitys, 2011

Laaturaittiselvitystä on jo toteutettu  kevyen  liikenteen väylien varsille  sijoitetuilla opasteviitoilla välillä Ruokolahti – Imatra – Lappeenranta -Taipalsaari. Etelä-Karjalan laaturaitti -työssä selvitettiin maakunnan kevyen liikenteen reittejä ja opasteiden tarvetta ja niiden sijoittumista reittien varsille.  Osa viitoituksista ja reiteistä on vielä toteuttamatta.
Etelä-Karjalan laaturaitti, raportti, 2011

Etelä-Karjalan Laaturaittiselvitys sisältää seuraavat yksityiskohtaisemmat kevyen liikenteen reittien opastussuunnitelmat :
Liite 1.1 opastus Luumäki – Lappeenranta
Liite 1.2 opastus Lappeenranta keskusta
Liite 1.3 opastus Taipalsaari – Joutseno
Liite 1.4 opastus Joutseno – Ruokolahti
Liite 1.5 opastus Imatra keskusta
Liite 2 vt6 opasteiden mitoitus
Liite 3 Toimenpidelistaus
Liite 4.1 toimenpiteet Luumäki – Lappeenranta
Liite 4.2 toimenpiteet Lappeenranta keskusta
Liite 4.3 toimenpiteet Taipalsaari – Joutseno
Liite 4.4 toimenpiteet Imatra keskusta
Liite 4.5 toimenpiteet Joutseno – Ruokolahti

Taajamajunan toteuttamista varten on  laadittu Taajamajunaselvitys. Taajamajunaselvitys tullaan ottamaan huomioon Luumäki- Imatra – Imatran raja -kaksoisraiteen ratasuunnittelussa.
Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys, 2010

Etelä-Karjalan liiton laatimia liikenteen edunvalvontaesitteitä löytyy kohdasta Liikenteen edunvalvonta.

Lisätietoja: aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius