Valikko Sulje

Liikkumisen ja kuljettamisen hankkeet

(Sivu päivitetty 21.4.2020)

Etelä-Karjalassa on toteutettu viime vuosien aikana useita liikenteeseen liittyviä hankkeita.

Vuonna 2018 päättyneessä Etelä-Karjalan MaaS -hankkeessa kehitettiin uutta liikkumisen palvelumallia maakuntaan. Samoin vuonna 2018 päättyneessä Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit -hankkeessa suunniteltiin 15 eripituista teemallista pyöräilyreittiä Etelä-Karjalan maakunnan alueelle. Monikäyttöreitistö –hankkeessa Imatran ja Lappeenrannan alueille on suunniteltu monikäyttöreitistöä, joka soveltuu ympärivuotisesti erityyppiseen ulkoiluun – erityisesti maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja lenkkeilyyn. Reittejä on suunniteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja harrastajien kanssa.

Etelä-Karjalan MaaS -hankkeen loppuraportti


Päättyneessä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen -hankkeessa sekä käynnissä olevassa Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittäminen -hankkeessa on edistetty Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan valmiuksia toimia kansainvälisenä raideliikenteen rajanylityspaikkana. Molemmat hankkeet ovat edesauttaneet rajoitusten poistoa, ympäröivien investointien täysimittaista toteutumista ja asiaan liittyvän päätöksenteon sujuvuutta.

Imatralla on periaatteessa kansainvälinen rautatieyhteys Venäjän Svetogorskiin, mutta rajanylityspaikan status on nykyisin ”pelkistetty, tilapäinen”. Se rajoittaa sallittuja tavaralajeja, vientiä ja transitoa, kaluston ja kuorman alkuperää sekä kieltää matkustajaliikenteen. Statuksen voi muuttaa luokkaan ”toistaiseksi voimassaoleva, kansainvälinen”, kun ylityspaikan infrastruktuuri molemmin puolin rajaa on riittävä. Esimerkiksi matkustajaliikenne vaatisi laiturin sekä tarkastustilat viranomaisille. Rajoitusten poistaminen parantaisi teollisuuden kilpailukykyä. Se loisi edellytykset myös matkustajaliikenteelle korvaamaan osin nykyään lähes yksinomaan yksityisautoilla tapahtuvaa ostosmatkailua Etelä-Karjalaan.

Imatralle kansainvälinen raideyhteys -esite


Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke naviSaimaa pyrkii varmistamaan Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen yläportteja uusimalla sekä kanavan vedenpinnan korottamisen. Tällä voitaisiin edesauttaa Saimaan syväväylän säilymistä Suomen vientiteollisuuden ja matkustajaliikenteen reittinä.

Hankkeen tavoitteet tukevat vahvasti Saimaan alueen maakuntien vähähiilisyyteen tähtääviä strategioita ja parantavat suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten toimintaedellytyksiä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeella edistetään myös sellaisten uusien Saimaan kanavaan ja syväväylään sekä Saimaan ainutlaatuiseen järviluontoon tukeutuvien risteilytuotteiden ja -konseptien kehittämisen edellytyksiä, jotka hyödyttävät alueen satamakaupunkien ja koko muun alueen matkailua.

Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen naviSaimaan kotisivut


Tämän sivun alasivuilla on meneillään olevia tai päättyneitä liikennehankkeita.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen
Lisätietoja Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeesta naviSaimaa: yhteystiedot löytyvät hankkeen kotisivuilta