Valikko Sulje

Mitkä seikat tukevat nopeaa itärataa?

(Liikenteessä-blogi, 17.9.2018)

Etelä- ja Pohjois-Karjalan, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Kainuun maakuntien liitot haluavat nostaa esiin itäisen Suomen nykyistä paremman saavutettavuuden uuden nopean itäradan myötä. Liitot ovat tehneet yhteenvedon  pääkaupunkiseudulta itään suuntautuvista raideliikenteen vaihtoehtoisista linjauksista tehdyistä selvityksistä ja haluavat nostaa niistä esiin muutamia tärkeitä näkökulmia.

  1. Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan kulkeva ratalinjaus on esitetty ensimmäisen kerran vuonna 2008 julkaistussa Helsinki-Pietari -rautatieyhteyden kehittämisselvityksessä. Vuonna 2012 Uudenmaan maakuntakaavaehdotusta varten tehdyssä selvityksessä (Nopea ratayhteys Helsingistä itään) kyseisen ratalinjauksen matka-aikoja on verrattu muiden vaihtoehtoisten ratalinjausten matka-aikoihin. Kun matka-aikoja tarkastellaan laajasti itäisen Suomen ja Pietarin saavutettavuuden näkökulmasta, nousee Porvoo-Kouvola -ratalinjaus nopeimmaksi vaihtoehdoksi. Yksittäin eri alueita tarkasteltaessa jokin toinen vaihtoehto saattaa nousta muutaman minuutin nopeammaksi vaihtoehdoksi, mutta Porvoo-Kouvola -ratalinjaus tarjoaa nopean raideyhteyden sekä Savon ja Karjalan radalle että myös Pietariin.

Matka-aikavertailut löytyvät täältä: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/ls_2012-01_nopea_ratayhteys_web.pdf

  1. Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella HaminaKotka-satama on huolissaan uudesta nopeasta itäradasta, koska sataman mukaan se tarjoaa itäisen Suomen teollisuudelle suoran raideyhteyden Vuosaaren satamaan. Suomen satamien takamaatutkimuksen yhteydessä tehdyssä julkaisussa (2017) on esitetty satamien takamaat maakunta- ja satamakohtaisesti ja siitä käy ilmi, että HaminaKotka-sataman kuljetukset (sekä maanteitse että rautateitse) tapahtuvat pääasiassa sataman ja Kaakkois-/Itä-Suomen välillä.
    Jonkin verran sisämaasta satamaan suuntautuvista rautatiekuljetuksista tulee myös Uudeltamaalta ja Hämeestä. Jos HaminaKotka-satama haluaa turvata itäisen Suomen teollisuuskuljetusten hyvät yhteydet omaan satamaansa, on nykyisten kuljetusmäärien pohjalta tarkasteltuna perustellumpaa kehittää itään suuntautuvaa raideliikennettä kuin rantaa myöten kulkevaa raideliikennettä.
  2. Nopean itäradan edistämistä tukevat myös Suomen liikenteelle asetetut päästörajoitustavoitteet. Nopea raideyhteys tarjoaa itäisen Suomen maakunnille kilpailukykyisen yhteyden pääkaupunkiseudulle lentoliikenteeseen verrattuna. Nopean ja nykyistä ympäristöystävällisemmän saavutettavuuden edistäminen on päästötavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin merkittävä näkökulma.

Liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen