Valikko Sulje

Nimitysuutisia Etelä-Karjalan liitossa

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Etelä-Karjalan liiton vs. hallinto- ja kehittämisjohtajaksi on valittu Susanna Kaskinen, joka hoitaa virkaa Olli Seppäsen vuosiloman ja vuorotteluvapaan ajan 15.5.–17.12.2021. Kaskinen on toiminut vuosina 2015–2020 Ruokolahden hallintojohtajana ja sitä ennen Etelä-Karjalan liiton kehittämisjohtajana, joten hänellä on vankka kokemus maakunnan kehittämiseen ja hallintoon liittyvistä tehtävistä. Alkuvuodesta 2021 hän on toiminut Etelä-Karjalan liitossa rahoitusasiantuntijana. Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja vastaa muun muassa liiton talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta, toimii henkilöstöjohtajana ja työsuojelupäällikkönä sekä maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteerinä.

Kuuden maakunnan yhteisen hankkeen ”Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle” projektiasiantuntijaksi on valittu Kaisa Hirvonen, joka on toiminut Etelä-Karjalan liiton naviSaimaa-hankkeen projektisuunnittelijana 2019–2021. Projektiasiantuntijan tehtävä ajoittuu ajanjaksolle 1.5.–31.12.2021, ja hän tekee muun muassa vesi- ja risteilyliikenteeseen liittyviä selvityksiä ja toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Timo Rissanen.

Toimistosihteeri Mari Ruoho jää äitiys- ja vanhempainvapaalle 12.5.2021, ja toimistosihteerin tehtävään on hänen vapaansa ajaksi valittu Tuija Kontunen. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa kokousjärjestelyt, arkiston ylläpito ja järjestäminen sekä erilaisten esitysten ja aineistojen valmistelu.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Satu Sikanen, p. +358 400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi